Erhverv

Årelang skattetvist kan ende i trecifret millionregning til dansk industrivirksomhed

Bølgepapvirksomheden DS Smith venter inden for få måneder en afgørelse i en sag mod Skat, der vil have virksomheden til at betale skat af 500 mio. kr.

DS Smith i Grenaa producerer bl.a. emballage til chokolademærket Anthon Berg. Foto: Gregers Tycho

En årelang tvist mellem bølgepapvirksomheden DS Smith i Grenaa og de danske skattemyndigheder kan koste virksomheden en regning på et trecifret millionbeløb.

Men selv om afgørelsen nærmer sig, tror direktøren i DS Smith Packaging Denmark, Thomas Kure Jakobsen, ikke, at sagens sidste punktum er sat.

»Vi venter en afgørelse inden for nogle måneder. Men Skat har indikeret, at man anker, hvis man taber. Og det gør vi nok også, hvis vi taber,« siger Thomas Kure Jakobsen.

Transfer pricing
  • Transfer pricing dækker over værdien af virksomheders interne handler mellem koncerner placeret i forskellige lande. Det kan være handel med varer eller tjenester.
  • Når virksomhederne opgør værdien af deres interne handler på tværs af landegrænser, skal det ske efter et armslængde princip. Det vil sige, at priser og vilkår skal stemme overens med, hvad der kunne være opnået mellem uafhængige parter.
  • Det skal ske for at sikre, at virksomhederne ikke benytter interne handler til at flytte indkomst fra et land til et andet uden at betale skat.
  • Ifølge kritikere kan multinationale koncerner bruge interne handler som skattesnyd, mens virksomhederne omvendt indvender, at sagerne er ekstremt komplekse, og at det ikke er en eksakt videnskab at fastsætte prisen for immaterielle aktiver korrekt.
  • Skat har i 2013 foretaget 77 forhøjelser af skattepligtige beløb i sager om transfer pricing.
  • Indkomstforhøjelserne betyder, at det skattepligtige grundlag for virksomhederne ændres, hvilket ofte resulterer i en ekstra regning fra Skat.
Kilder: Ritzau, Skat, Skatteministeriet, dr.dk.

Skattesagen - en såkaldt transfer pricing-sag - begyndte at rulle i 2011. Dengang var Grenaa-virksomheden ejet af svenske SCA. Nogle år forinden havde SCA lukket en papirfabrik, og nu mente Skat, at svenskerne havde behandlet lukningen forkert, og at de burde have forhøjet deres skattemæssige indkomst med 500 mio. kr.

Skat har på fem år hævet virksomhedernes skattemæssige indkomst med 72 mia. kr. i forbindelse med 550 kontroller:

År 2012 2013 2014 2015 2016
Antal sager 67 77 76 142 188
Beløb, mia. kr. 21,2 17,4 20,3 5,9 7,3

Kilde: Skat

Den danske selskabsskat var dengang på 28 pct. Bliver DS Smith dømt til at betale 28 pct. af de 500 mio. kr., svarer det til 140 mio. kr. Et beløb, der udgør knap halvdelen af den danske divisions egenkapital.

SCA var uenig i Skats synspunkter, det samme var den nye ejer, DS Smith, og sagen endte derfor i Landsskatteretten.

»Vi mener, at vi har vores på det tørre, og at vi har gjort alt efter bogen. Skat er så uenig. Uanset hvad har det ikke noget med vores drift at gøre, og vi er ikke en virksomhed, der går konkurs, uanset hvordan det går,« siger Thomas Kure Jakobsen.

Ifølge skatteadvokat Christian Bachmann fra advokatfirmaet Bachmann/Partners er det ikke usædvanligt, at transfer pricing-sager trækker ud. Typisk varer de mellem fire og seks år. Men det er heller ikke usædvanligt, at virksomheden taber, selv om den mener at have en stærk sag.

»Det er ikke usædvanligt, at en virksomhed synes, man selv har en god sag og ikke hensætter tilstrækkeligt til tab i årsrapporten, men taber sager efterfølgende. Det har man set flere gange i entreprenørbranchens store voldgiftssager,« siger Christian Bachmann.

Og i selskabets danske regnskab skriver DS Smith, at man ikke har hensat én eneste krone til et eventuelt nederlag i retten.

Det er ikke usædvanligt, at en virksomhed synes, man selv har en god sag og ikke hensætter tilstrækkeligt til tab i årsrapporten, men taber sager efterfølgende.

Christian Bachmann -, Advokat i Bachmann/Partners

»Da DS Smith købte SCA, kendte man til skattesagen. Så risikoen var en del af hele købsaftalen. Det er et stort beløb, men det kommer ikke til at påvirke vores drift,« siger Thomas Kure Jakobsen.

Advokat Christian Bachmann kan ikke sige noget om, hvorvidt DS Smith har gode eller dårlige muligheder i Landsskatteretten.

»Om sagen vil blive vundet eller tabt i Landsskatteretten, må tiden vise. Men selskabets revisor bør sammen med ledelsen foretage en vurdering af, om der skal hensættes til tab på sagen. Her vil revisor typisk spørge den involverede advokat, hvorledes man ser på sagens vindermuligheder,« siger Christian Bachmann.

DS Smith omsætter på verdensplan for 40 mia. kr. årligt, heraf 1 mia. kr. i Danmark.

Læs også