Erhverv

Butiksindretter begærede Kasi-familiens selskab konkurs

Kasi-familiens holdingselskab gik konkurs i august. Ét aktiv i konkursboet kan snart begynde et retsslagsmål af de mere interessante.

Jesper "Kasi" Nielsen kan snart indgå i en alliance med Skat, som han har kæmpet flere retssager imod. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix

Da Kasi-familiens moderselskab Dojajean Holding sidste sommer gik konkurs, var det sparsomt med oplysninger om konkursen.

Men nu kan Finans afdække en række af forholdene omkring konkursen, herunder hvem der trak Jesper "Kasi" Nielsen og familiens selskab i skifteretten.

Det var virksomheden Shopconcept, der laver butiksindretning, som i juli 2017 begærede Dojajean Holding konkurs med et tilgodehavende på 1,3 mio. kr. hos Kasi-familien.

Det viser en ny redegørelse fra konkursboets kurator, som Finans har fået aktindsigt i.

Shopconcepts direktør, John Svane, kommenterer ikke nuværende eller tidligere kundeforhold og vil derfor ikke sige noget om konkursbegæringen mod Kasi-familien.

Det vil konkursboets kurator, Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten, til gengæld gerne.

»Dojajean Holding kautionerede for gæld, der var oparbejdet i forbindelse med køb af butiksinventar til et datterselskab,« siger han.

Boris Frederiksen er indsat som kurator i konkursboet, fordi Skat er den klart største kreditor, og Kammeradvokaten er statens advokat.

Af den redegørelse, som Finans har fået aktindsigt i, fremgår det, at Skat på konkurstidspunktet havde 313 mio. kr. til gode hos Kasi-Jesper og hans familie.

I den sammenhæng er der ét aktiv i Dojajean Holding, som snart kan gøre fjender til venner. Aktivet kan forvandle Skat til en allieret for Kasi-Jesper, selvom de to parter har været modparter i flere retssager.

Boris Frederiksen kan nemlig ende med at gå på jagt efter de 761 mio. kr., Kasi-Jesper mener, at Pandora skylder ham. Beløbet stammer fra den earnout-aftale, som Kasi-Jesper og Pandora indgik for år tilbage.

Pandora mener, at aftalen er nul og niks værd.

Sagen mod Pandora
  • Det er Dojajean Holding, der ejer Kasi ApS, som gennem mange år havde rettighederne til at sælge Pandora-smykker på det centrale- og vesteuropæiske marked
  • Senere blev Kasi ApS købt ud af Pandora, og i den forbindelse blev earnout-aftalen lavet. Den skulle udløse en betaling til Kasi-Jesper på baggrund af de økonomiske resultater for Pandora på de markeder, han havde bygget op for koncernen
  • Aftalen blev værdisat til over en halv mia. kr., men da Pandora år efter år tabte millioner og atter millioner på det datterselskab, der afgjorde Kasi-Jespers earnout, endte han med ingenting, da der skulle afregnes
  • Siden har Pandoras datterselskab vendt kæmpeunderskud til et stort overskud på 336 mio. kr. i 2016, og det fik i april Kasi-Jesper til at true med en politianmeldelse af Pandora
  • Politianmeldelsen blev siden droppet

Boris Frederiksen og Kammeradvokaten har brugt omkring 200 timer på at undersøge aftalen mellem Kasi-Jesper og Pandora. Snart afleverer Boris Frederiksen et »omfangsrigt« notat til Skat, hvori han gennemgår sagen og vurderer det mulige udfald.

»Vi er tæt på at beslutte, om vi går videre med sagen. Hvis vi viderefører sagen og har held med at vinde den, kan det ende med, at både Skat får sine penge tilbage, og at familien Nielsen også får et beløb,« siger Boris Frederiksen, der ikke tror, at Kasi-Jesper og Pandora kan løse sin tvist uden et retsopgør.

Han understreger dog, at der endnu ikke er truffet afgørelse, om konkursboet vil forfølge kravet mod Pandora.

I sin redegørelse skriver Boris Frederiksen, at kravet på nuværende tidspunkt skal værdisættes til 0 kr. ud fra et forsigtighedsprincip. Det skyldes, at værdien af aktivet er forbundet med betydelig usikkerhed.

»Aktivet kan sagtens være mere værd, men vi vil ikke pumpe det kunstigt op. Det ville kunne give et forkert billede, hvis vi lige nu sætter aktivet til den bogførte værdi. Jeg vil dog gerne understrege, at det ikke er udtryk for, at aktivet ikke kan have en værdi. Det må bero på vores analyse,« siger Boris Frederiksen.

Jesper "Kasi" Nielsen har ingen kommentarer til behandlingen af Dojajeans konkursbo.

Læs også