Erhverv
BREAKING

Problemramt letbane har underskud på 700 mio. kr.

Aarhus Letbane har leveret et årsregnskab, der »ikke svarer til det forventede«. Letbanen forventer yderligere indskud fra sine interessenter, Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Efter flere forsinkelser åbnede Aarhus Letbane sin første strækning i den centrale del af Aarhus i slutningen af december 2017. Arkivfoto: Aarhus Letbane

2017 blev året, hvor Aarhus og Danmark kunne åbne sin første letbane efter flere udskydelser og problemer.

Det blev også året, hvor selskabet bag letbanen, Aarhus Letbane I/S, havde et rekordstort underskud efter skat på 706,9 mio. kr. Det viser et nyt årsregnskab.

»Årets underskud svarer ikke til det forventede,« skriver Aarhus Letbane om sit nye regnskab for 2017.

Egentlig var der budgetteret med et underskud på 143 mio. kr. Men det blev altså langt større. Meget af årsagen skal findes i, at selskabet har lavet en ekstraordinær nedskrivning på anlægsaktiver som letbanetog, skinner og kørestrømsanlæg for et nettobeløb på 636 mio. kr.

Renset for af- og nedskrivninger kom Aarhus Letbane ud af 2017 med et underskud på 67,9 mio. kr.

Letbaneprojektet i Aarhus er både blevet kaldt kuldsejlet og skandaleramt, fordi budgettet blev overskredet med 50 pct. i forhold til det oprindelige, og fordi projektet undervejs har fået store ekstrabevillinger fra de offentlige ejere.

Derudover blev åbningen udskudt flere gange. I september 2017 måtte en storstilet åbningsfest aflyses i sidste øjeblik.

Aarhus Letbane forventer i 2018 et underskud på 148 mio. kr.

Egenkapitalen i Aarhus Letbane faldt i fjor drastisk som følge af underskuddet, hvorfor letbanens egenkapital »forventes påvirket af indskud fra interessenterne«.

Interessenterne er Aarhus Kommune og Region Midtjylland, der hver ejer 50 pct. af letbanen, og som i 2017 gav letbanen et kapitalindskud på 133,3 mio. kr.

Mens underskuddet er eksploderet i Aarhus Letbane, er omkostningerne til hver enkelt medarbejder dykket.

I 2017 betalte Aarhus Letbane i gennemsnit 795.000 kr. til hver af sine 29 medarbejdere. Det tal var i 2016 på 931.000 kr.

Da Aarhus Letbane nu er gået fra anlæg til drift, forventes medarbejderstaben at blive barberet ned med omkring 10 personer i 2018.

Fra årsskiftet fik Aarhus Letbane ny direktør, da Claus Rehfeld Moshøj skiftede til en lignende stilling hos selskabet bag rejsekortet.

Som Finans tidligere har beskrevet, tog han et gyldent håndtryk i millionklassen med sig, fordi han var åremålsansat.

Afskeden med Claus Rehfeld Moshøj har også betydet en væsentlig lønnedgang på direktørposten. Den nye direktør, Michael Borre, får således 800.000 kr. mindre i løn om året end sin forgænger.

Læs også