Erhverv

Dansk milliardærs nye by truer butikker i nabokommuner

Ifølge en analyse vil Bestsellers nye by føre til lukningstruede butikker og faldende omsætning i de nærliggende byer.

Modekoncernen Bestseller vil i Brande opføre det, der kan blive Vesteuropas højeste bygning. Højhuset bliver omdrejningspunktet i en Bestseller-by, der vil svare til 88 fodboldbaner i størrelse. Illustration: Bestseller

Modekoncernen Bestsellers planer om at lave sin egen by med omkring 60 butikker vil få konsekvenser for nabobyerne i Midtjylland.

Det konstaterer ICP (Institut for Center-Planlægning) i en analyse af projektet og dets påvirkning på detailhandlen. Finans har fået aktindsigt i analysen.

Bestseller Village & Tower
Modekoncernen Bestseller vil fra 2019 opføre sin egen by i Brande. Byen skal være 64,5 hektar, hvoraf omkring en tredjedel skal være bebygget i første omgang. Byen vil rumme nedenstående:
 • Vesteuropas højeste bygning på op mod 320 meter
 • Yderligere fire bygninger på over 40 meter
 • 60 butikker både fra Bestseller og andre brands
 • Boliger
 • Hotel- og konferencelokaler
 • Kontorfaciliteter
 • Caféer
 • Restauranter
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Legepladser
 • Cykelstier
 • Tankstation

Værst vil det gå ud over Give, der ifølge analysen »vil blive presset af etableringen« af Bestsellers nye by. Det vurderes, at Give vil miste 32 pct. af sin udvalgsvareomsætning, og at seks butikker er lukningstruede som følge af Bestseller-projektet.

I Grindsted, Billund og Herning vil der også være faldende omsætning og lukningstruede butikker.

»Borgerne i Ikast-Brande vil få forbedret indkøbsforholdene væsentligt med etableringen af projektet. Borgerne i kommunen forventes i højere grad at vælge det lokale alternativ på bekostning af de større regionale udbudspunkter i Herning og Vejle,« skriver ICP i sin analyse.

Nabokommunerne kan dog nedlægge veto mod planerne fra Bestseller, der er ejet og ledet af milliardæren Anders Holch Povlsen.

Af en korrespondance, som Finans har fået aktindsigt i mellem Bestseller og Ikast-Brande Kommune, frygtes det, at Vejle Kommune kan finde på at nedlægge veto. Give hører hjemme i Vejle Kommune.

Hvis en kommune nedlægger veto mod projektet, skal sagens afgøres af Erhvervsministeriet, fremgår det af korrespondancen.

Sådan bliver nabobyerne påvirket i 2025 af Bestseller Village & Tower:

By Estimeret fald i udvalgsvareomsætningen i pct. Antal lukningstruede butikker
Give 32 6
Grindsted 14 5
Billund 11 2
Herning 6 4
Vejle 2 0

Kilde: Analyse fra ICP

Men hvordan har Bestsellers det med, at koncernens mulige nye by kan have stor påvirkning på nabobyerne?

»En analyse af et projekt i denne størrelse vil helt naturligt vise, at der flyttes noget omsætning lokalt, men projektet skal ses i en større sammenhæng. Bag projektet ligger en vision om at gavne hele det midtjyske område, og målet er, at projektet i samspil med andre aktører kan være med til at tiltrække folk, kunder og turister og skabe muligheder for regionen som helhed,« skriver Anders Krogh, projektansvarlig i Bestseller, i en mail til Finans.

Bestseller Village & Tower skal mandag aften byrådsbehandles i Ikast-Brande Kommune.

Hvis byrådet beslutter sig for at lade planerne om projektet fortsætte, vil det blive sendt i offentlig høring.

Opførelsen af Bestseller Village & Tower er sat til at begynde i 2019. Det vides endnu ikke, hvor lang tid opførelsen vil tage. Byen skal udover butikker rumme bl.a. hotel, caféer, restauranter og uddannelsesinstitutioner.

Læs også
Top job