Erhverv

Millionerne strømmer ind: Godsejer Bendt Wedell høster rekordresultat

På trods af den værste tørke i 100 år har godsejer Bendt Wedell haft et rekordstort overskud i 2018. Tørketabene er mere end opvejet af en gunstig udvikling i flere datterselskaber.

Bendt Wedell ejer godserne Frijsenborg og Wedellsborg, men har også en række andre investeringer i ind- og udland. Samlet set har aktiviteterne i 2018 kastet den største indtjening af sig nogensinde.

Trods tørke og katastrofehøst har godsejer og lensgreve Bendt Wedell i 2018 høstet det største overskud nogensinde.

Bendt Wedells selskab Wefri A/S har leveret et overskud på 65 mio. kr., og egenkapitalen er vokset til 637 mio. kr.

Det fremgår af selskabets 2018-regnskab, som netop er offentliggjort.

Wefri er samlet set Danmarks største land- og skovbrug. Selskabet omfatter blandt andet aktiviteter på Bendt Wedells godser Frijsenborg og Wedellsborg, som i alt er på omkring 10.000 hektar - heraf omkring 3.300 hektar landbrug og 6.500 skov.

Det fremgår dog af regnskabet, at godserne også har været hårdt ramt af tørken. Således er resultatet af primær drift faldet til blot 3 mio. kr., hvilket er det laveste resultat i nyere tid og markant ringere end de to foregående år, hvor der blev tjent henholdsvis 6 og 14 mio. kr. på den primære drift.

Det lave driftsresultat skyldes i høj grad tørken, som i 2018 medførte, at dansk landbrug samlet set blev ramt af de største udbyttetab i 100 år. Bendt Wedell oplyser til Finans, at »særligt vårbyggen på Frijsenborg var hårdt ramt, men det samlede resultat endte trods alt lidt bedre end ventet.«

Bendt Wedell har dog ikke lagt alle sine æg i en kurv, og han kan glæde sig over, at nogle af Wefri's datterselskaber og øvrige aktiviteter har leveret særdeles gode resultater. Således er der bogført indtægter på 50 mio. kr. fra »kapitalandele i tilknyttede virksomheder«. Det er en markant forbedring sammenlignet med 2017, hvor datterselskaberne kun bidrog med 16 mio. kr.

En stor del af fremgangen kan tilskrives datterselskabet Nitra ApS. Selskabet ejer aktier i landbrugsselskabet Donau Agro ApS, som i 2018 også fik Bestseller's ejer Anders Holch Povlsen med i ejerkredsen.

Donau Agro driver landbrug med planteproduktion på mere end 14.000 hektar i Slovakiet, og det har tilsyneladende været en god forretning. I hvert fald indgår Nitra ApS med et overskud på 52 mio. kr. i Bendt Wedells regnskaber.

Bendt Wedell ejer 54 pct. af selskabet, så han kan på den konto glæde sig over en gevinst på 28 mio. kr. De øvrige aktier i Nitra ejes af den tidligere formand i Landbrug & Fødevarer, Michael Brockenhuus-Schack samt familien Wedell-Wedellsborg. Det er dog ikke kun driften af Donau Agro, der har genereret det store overskud Nitra.

Bendt Wedell oplyser til Finans, at resultatet er »inklusive frasalget af 45 pct. af Donau Agro.«

Et andet af Bendt Wedells datterselskaber Vicus M ApS har haft et overskud på 23 mio. kr. Selskabet driver handel, udlejning, administration og investering inden for fast ejendom samt skov- og landbrug.

Det er samlet set den gunstige udvikling i de to datterselskaber, Nitra ApS og Vicus M ApS, som er den primære forklaring på den store resultatfremgang i Bendt Wedells indtjening. Han har dog også bogført finansielle indtægter på 15 mio. kr., hvilket er noget mindre end i 2017. Nedgangen kan blandt andet skyldes et vanskeligere år på aktiemarkederne.

BRANCHENYT
Læs også