Erhverv

Krakket vinfirma har fået penge tilbage fra »aggressive« kunder

En række kunder har betalt penge tilbage til krakkede Fine Wine Invests konkursbo. Stort set alle penge går dog til kuratellets salær.

Thomas Clausen var ejer af og direktør i nu krakkede Fine Wine Invest. Foto: Sofia Busk

En stribe kunder har valgt at betale penge tilbage til konkursboet efter skandaleramte Fine Wine Invest.

Det er således lykkedes konkursboet at indgå forlig i seks omstødelsessager, der samlet indbringer konkursboet 789.500 kr.

Fine Wine Invest kort fortalt
  • Fine Wine Invest, der var ejet af Thomas Clausen, fungerede ved, at kunder kontaktede Thomas Clausen om, at de gerne ville investere i vin. Herefter sørgede Fine Wine Invest for investeringen
  • Vinene, som Fine Wine Invest investerede i på vegne af kunder, blev ifølge Thomas Clausen opbevaret i London, og når de blev solgt, tog Fine Wine Invest en procentdel af et eventuelt overskud ved handlen
  • Det viste sig imidlertid, at firmaets regnskab var så proppet med fejl, at Erhvervsstyrelsen dumpede det
  • Det fik en række kunder til at sælge deres alternative investering i vin, men en en del af dem fik ikke deres penge. De anmeldte derfor Fine Wine Invest og ejer Thomas Clausen for underslæb
  • Kort tid efter blev selskabet begæret konkurs - og ejer og direktør Thomas Clausen begæret personligt konkurs

Det fremgår af den salærredegørelse, som kurator Per Astrup Madsen fra DLA Piper for nylig har afleveret til skifteretten, fordi han nu har færdigbehandlet konkursboet.

Han oplyser, at der samlet er realiseret aktiver for knap 880.000 kr. Samlet har han indstillet til, at salæret til det tre mand store kuratel i konkursboet bliver på omkring 855.000 kr.

»Det er selvfølgelig altid ærgerligt, når et konkursbo lykkes med at få ikke-ubetydelige beløb ud af anlagte omstødelsessager, men samtidig kan konstatere, at omkostningerne ved at føre omstødelsessagerne andrager en væsentlig del af provenuet,« siger Per Astrup Madsen i en kommentar til afslutningen af Fine Wine Invests konkursbo.

Omstødelsessagerne blev anlagt, fordi kunderne ifølge kurator på »utilbørlig vis« fik udbetalt tilgodehavender på et tidspunkt, hvor det ellers burde være klart, at Fine Wine Invest var insolvent.

Kunderne er tidligere blevet kaldt »aggressive« i deres fremgangsmåde i forhold til at få penge udleveret fra Fine Wine Invest.

»Efter de første kritiske artikler om Fine Wine Invest begyndte at melde sig i 2017, var nogle kunder så aggressive i deres krav mod Fine Wine Invest, at de fik penge eller vin tilbage. Men ifølge konkursloven bør de aktiver tilfalde konkursboet,« sagde Per Astrup Madsen i februar 2018 til Finans.

Fire af de seks forlig blev indgået før stævning, mens de resterende to forlig blev indgået henholdsvis lige før og efter retssagernes hovedforhandling.

Fine Wine Invests første regnskab var så proppet med fejl, at Erhvervsstyrelsen dumpede det.

Det fik en række kunder til at sælge deres alternative investering i vin, men en del af dem fik ikke deres penge. Kort tid efter blev selskabet begæret konkurs - og ejer og direktør Thomas Clausen begæret personligt konkurs.

Efter Fine Wine Invests konkurs kom det frem, at der ikke lå en eneste flaske vin på selskabets påståede lager i London. Og der var ikke købt vin i overensstemmelse med de penge, som investorerne indbetalte.

Fine Wine Invest og Thomas Clausen er blevet meldt til politiet i forbindelse med sagen. Denne sag efterforskes fortsat af politiet.

Thomas Clausen er blevet idømt konkurskarantæne i tre år for sin ageren i Fine Wine Invest.

BRANCHENYT
Læs også