Serier

Efter afsløringer: Regeringen vil oprette ny samarbejdsenhed til at bekæmpe momssvindel, hvidvask og terrorfinansiering

Tre ministre fremlægger forslag om nyt operativt myndighedsforum for at komme momssvindel og terrorfinansiering til livs. Bagmandspolitiet skal stå i spidsen.

Grand Theft Europe – momsmillionerne, der forsvandt
Justitsminister Nick Hækkerup fremlægger sammen med erhvervsminister Simon Kollerup og skatteminister Morten Bødskov nyt lovforslag om at oprette en myndighed, der skal koordinere indsatsen over for momssvindel, hvidvask og terrorfinansiering. Foto: Jens Dresling. Collage: Anders Thykier.

Et helt nyt operativt myndighedsforum skal i fremtiden stå for at koordinere efterforskningen af momskriminelle, der hvidvasker penge og bruger dem til terror.

Det foreslår regeringen, efter at Finans sammen med dagbladet Information har kortlagt et netværk af forretningsmænd med forbindelse til terrorbevægelserne Islamisk Stat og al-Qaeda, der gennem stribevis af nu krakkede selskaber har lænset den danske stat for over 1 mia. kr.

Resultatet skulle meget gerne være, at man kan slå tidligere til.

Nick Hækkerup, justitsminister

Ifølge justitsminister Nick Hækkerup skal et nyt myndighedsforum gøre det sværere for mulige svindlere. Især på Skatteministeriets område er der behov for regelændringer, så skattemedarbejderne får mulighed for at dele oplysninger med de øvrige myndigheder, fortæller Nick Hækkerup i et interview tidligt onsdag morgen.

»Der er desværre, som I også har peget på, en perlerække af eksempler, hvor man godt kunne have ønsket sig, at det var gået anderledes til. Vi har set eksempler på, at der er behov for at kigge på tværs. Fordi kriminelle ikke nødvendigvis holder sig på skattemyndighedernes eller politiets bane. Der er behov for, at vi bliver bedre til at udveksle informationer,« siger justitsministeren.

Finans og Informations kortlægning har vist, at efterforskninger af den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark har været hæmmet af, at sagerne i høj grad er faldet mellem myndighedernes stole. I et større antal sager har for eksempel Fødevarestyrelsen fundet eksempler på moms- og afgiftssvindel, men det kan de ikke selv efterforske. Det skal overdrages til skattemyndighederne, der så skal beslutte, om det skal politianmeldes og dermed gives videre til politiet, hvor sagerne bliver flyttet rundt mellem bagmandspolitiet, SØIK, og de enkelte politikredse.

Netværket
 • Finans og dagbladet Information har afdækket et hidtil ukendt netværk af dømte og formodede momssvindlere, der har været involveret i selskaber, der har pådraget den danske stat et tab på mindst 1 mia. kr. i ubetalt moms og skat.
 • Kortlægningen er foretaget med udgangspunkt langt over 100 kuratorredegøreler, retsdokumenter fra flere store momssager samt myndighedsdokumenter fra både Danmark, Sverige og Spanien.
 • Netværket består af 16 forretningsmænd. Flere af dem er blevet dømt for momssvindel. Enkelte andre har verserende tiltale, mens andre ikke er blevet retsforfulgt for den formodede svindel. Finans og Information har derfor valgt at anonymisere en del af netværket.
 • Kortlægningen viser, at forretningsmændene i flere tilfælde har anvendt de samme stråmandsdirektører med arabiske, bulgarske og rumænske navne. Ligesom den viser, at forretningsmændene har haft organiserende roller i selskaber, hvor der enten er blevet efterladt millionstor moms- og skattegæld, eller som er blevet brugt til formodet hvidvask af kriminelt udbytte.
 • Og så viser kortlægningen, at to af forretningsmændene er militante islamister med forbindelse til terrorgrupperne al-Qaeda og Islamisk Stat.
 • Det har betydet, at efterforskninger af konkrete sager enten er blevet skrinlagt eller trukket ud i årevis. Det skal det operative myndighedsforum rette op på, siger Nick Hækkerup:

  »Resultatet skulle meget gerne være, at man kan slå tidligere til.«

  Finans og Information har tidligere afdækket, hvordan advarsler om netværket af forretningsmænd med forbindelse til jihadister i Islamisk Stat og al-Qaeda i flere år cirkulerede rundt mellem bl.a. bagmandspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste, PET, uden at myndighederne greb ind, før pengene var forsvundet.

  Samtidig er det blevet afdækket, hvordan en central bagmand i netværket ifølge PET med stor sandsynlighed er død som IS-kriger i Syrien. Inden da havde han sammen med en anden jihadist haft en kontrollerende rolle i stribevis af nu krakkede selskaber, der tilsammen skylder staten mindst 110 mio. kr. i moms og skat.

  Ligesom det er kommet frem, at IS-krigeren trods sine aktiviteter i netværket samtidig var en del af en større bedragerisag mod en dansk bank uden myndighederne greb ind overfor hans aktiviteter.

  Det er bl.a. på den baggrund, at regeringen nu reagerer, siger Nick Hækkerup. Han pointerer, at problemerne med momssvindel, hvidvask og terrorfinansiering formodes at kunne blive værre, ikke mindst fordi der bliver mere grænseoverskridende kriminalitet.

  »Det, som er den grundlæggende tanke med det nye operative forum, er, at man sætter myndighederne sammen, så de løbende kan diskutere konkrete sager. Vi har et hvidvaskforum i forvejen. Men det er mere til strategiske overvejelser. Med det nye forum er tanken, at det skal være konkret,« siger justitsminister Nick Hækkerup og fortsætter:

  »Det, der konkret skal ske, er, at skattemyndighederne får mulighed for fuldt ud at deltage i det operative samarbejde. Det har der været nogle begrænsninger for før. Det skal nu på plads.«

  Sagen om netværket har ikke kun vakt opsigt blandt politikere, der har kritiseret myndighederne for i alt for mange år at have siddet på hænderne i forhold til at gribe ind over for forretningsmændene.

  Også terror-, revisions- og hvidvaskeksperter har råbt vagt i gevær. De frygter, at en del af de i dag forsvundne millioner i de krakkede selskaber kan være gået til at finansiere terrorgrupper som Islamisk Stat og al-Qaeda.

  Ifølge lovforslaget skal bagmandspolitiet, SØIK, sidde for bordenden i Operativt Myndighedsforum. Men også embedsmænd fra Hvidvasksekretariatet, Politiets Efterretningstjeneste, PET, Rigspolitiet, Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Skattestyrelsen og den såkaldte Spillemyndighed skal deltage i det fremtidige arbejde, oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

  Ifølge erhvervsminister Simon Kollerup har der hidtil været alt for mange barrierer mellem de forskellige myndigheder. Med Operativt Myndighedsforum håber han, at det vil blive ændret.

  »Det er vigtigt, at vi sikrer rammerne for et effektivt samarbejde mellem myndighederne i bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Med lovforslaget har vi fjernet de juridiske barrierer for samarbejdet, som vi kender til, og myndighederne får dermed en ny mulighed for at drøfte konkrete sager,« siger han i et skriftligt svar om sagen.

  Grand Theft Europe

  • Finans samarbejder i #Grandthefteurope med 35 europæiske medier fra samtlige lande i EU, koordineret af den tyske non-profit researchorganisation Correctiv.

  • Sammen kulegraver netværket af undersøgende journalister sindrigt organiserede momskarruseller, der udgør det største igangværende skattesvindelkompleks i EU.

  • Læs mere her: www.grand-theft-europe.com.

  Også skatteminister Morten Bødskov håber, at der med den nye myndighed vil komme ændringer.

  »Det er helt afgørende prioritet for regeringen, at alle betaler det, som de skal,« skriver han i en kommentar.

  Udover lovforslaget om det nye operative myndighedsforum vil regeringen indkalde Folketingets partier til en bredere drøftelse af, hvordan politiet kan blive bedre til at bekæmpe kompleks kriminalitet og momssvindel, oplyser justitsminister Nick Hækkerup. Det sker som led i forhandlingerne af et nyt stort forlig for politi-og anklagemyndighed. Justitsministeren er dog ikke klar til at løfte sløret for, om der følger flere penge med.

  »Det er for tidligt at sige noget om. Men det er klart, at politiet er meget presset, og anklagemyndigheden er presset på de ressourcer, som er til rådighed. Så det er noget af det, som vi kigger på,« siger Nick Hækkerup.

  Læs også