Stik mod alle ønsker stiger udledningen af CO2 fra de nye biler

På tre år er nye bilers udledning af CO2 steget med næsten 8 pct., viser tal fra Danmarks Statistik. FDM erkender, at udviklingen går den forkerte vej.

Juan Almajid fra Valby har som mange andre bilkøbere i Danmark valgt en SUV-model som sin næste bil. Foto: Gregers Tycho

Selv om der har været kraftigt fokus på at få nedbragt trafikkens udledning af CO2, er den gennemsnitlige udledning fra nye biler steget med næsten 8 pct. siden 2016. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Årsagen er, at man i Danmark som i resten af verden køber større, tungere og mere sportsprægede biler, der til gengæld ikke kører så langt på en liter benzin eller diesel. Samtidig fravælger danskerne i stor stil dieselbiler og vælger benzinbiler, selv om nye dieselbiler ifølge FDM er 20 pct. mere effektive end de benzindrevne – og mindst lige så miljøvenlige.

Ja, vi har også registreret en stigende gennemsnitlig CO2-udledning fra bilerne.

Gunni Mikkelsen, direktør, De Danske Bilimportører

Udviklingen bekræftes af direktør Gunni Mikkelsen, De Danske Bilimportører.

»Ja, vi har også registreret en stigende gennemsnitlig CO2-udledning fra bilerne,« siger han, der dog ikke mener, at stigningen har været helt så kraftig.

Både kunder, bilimportører og bilsælgere peger på flere årsager til udviklingen:

Lavere bilafgifter har gjort større familiebiler mere tilgængelige. Det har fået ikke mindst salget af de højere SUV-modeller til at stige, fordi kunderne efterspørger bilernes gode komfort og sikkerhed.

Trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet mener, at politikerne skal gribe ind og ændre afgiftssystemet:

»Man har simpelthen valgt den forkerte strategi på bilområdet. Derfor skal man have fat i pisken, hvis transportsektoren skal levere sit bidrag til at nedbringe udledningen af CO2.«

Hos FDM erkender afdelingschef Torben Lund Kudsk, at udviklingen går den forkerte vej. Bl.a. fordi de højere SUV’ere giver mere vindmodstand, der øger energiforbruget og fører til en større udledning af CO2.

»Lige nu er man oppe mod en modetrend, der siger, at man skal sidde højt i trafikken. Men det vil – ud fra et klimasynspunkt – være smart med biler, der ikke er så høje,« siger han.

Ifølge Det Internationale Energiagentur, IEA, har SUV’erne siden 2010 globalt øget klimabelastningen langt mere end den stigende flytrafik.

Transportminister Benny Engelbrecht skriver i en mail til Jyllands-Posten

»Regeringen har sat et ambitiøst mål om, at Danmark skal reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030. Når man ser på den samme bilmodel, er den gennem en årrække blevet mere energieffektiv. Det sparer klimaet for en stor CO2-udledning og har utvetydigt en positiv udvikling. Mere energieffektive diesel- og benzinbiler vil fortsat gøre noget, men det er ikke nok til, at vi kan komme i mål. Regeringen har derfor truffet den beslutning at sætte en udløbsdato for salget af fossile biler i Danmark. Desuden er kommissionen for grøn omstilling af personbiler i Danmark i gang med at undersøge, hvordan vi får flere elbiler på vejene i god tid inden 2030.«

Læs også
Top job