Serier

Hårdt opgør om ansvaret i OW Bunker: Deloitte beskyldes for at tilbagedatere dokumenter

Deloitte afviser at have gjort noget galt efter beskyldninger om, at firmaet forsøgte at dække over egne fejl.

Opgøret efter OW Bunker
OW Bunker gik konkurs i november 2014, og kollapset udløste et gigantisk juridisk efterspil mod bl.a. den tidligere ledelse, den tidligere ejer, revisionen og de banker, der hjalp med at bringe virksomheden på børsen. Foto: Thomas Emil Sørensen

Revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte er kommet under voldsom beskydning for sin rolle i OW Bunker-skandalen.

I et processkrift fra oktober anklager konkursboerne efter oliefirmaet Deloitte for bl.a. at have dækket over sine egne fejl ved at tilbagedatere dokumenter, så de så ud til at have indgået i revisorernes arbejde, inden de blåstemplede regnskaber og en omstrukturering i 2013.

»Det er for konkursboerne vanskeligt at se, at en sådan adfærd ikke har til formål at dække over det faktum, at de handlinger Deloitte skulle have udført (...) ikke blev udført af Deloitte,« hedder det.

Processkriftet er udarbejdet af den såkaldte ad hoc-kurator Søren Halling-Overgaard, der fører erstatningssager på vegne af konkursboet mod den tidligere ledelse, kapitalfonden Altor og Deloitte.

Halling-Overgaard mener, at de tilbagedaterede dokumenter er i strid med god revisionsskik, og udover at de nu indgår i erstatningssagen, har konkursboerne desuden klaget til Revisornævnet.

I november 2018 offentliggjorde Erhvervsstyrelsen på baggrund af sine egne undersøgelser kritik af Deloittes revisorarbejde i OW Bunker, og styrelsen har ligeledes klaget til Revisornævnet.

Som vi også tidligere har givet udtryk for, har det hele tiden været vores opfattelse, at vi har levet op til alle relevante revisionsmæssige krav.

Deloitte i et skriftligt svar

Det fremgår af konkursboernes processkrift, at styrelsen i februar i år udvidede klagen til også at omfatte manglende ledelseserklæringer på baggrund af oplysninger fra konkursboerne.

Derudover bad styrelsen Revisornævnet om at sambehandle de to klagesager, fordi »Deloitte tidligere i denne sag har forholdt styrelsen væsentlige oplysninger«.

Hverken Erhvervsstyrelsen eller Søren Halling-Overgaard vil kommentere sagen. Deloitte oplyser i et skriftligt svar, at firmaet ikke vil procedere sagen i pressen:

»Men vi er generelt uenige i den kritik, som ad hoc-kurator har fremført mod Deloitte. Som vi også tidligere har givet udtryk for, har det hele tiden været vores opfattelse, at vi har levet op til alle relevante revisionsmæssige krav, og ad hoc-kurators seneste kritik – der i det store hele er udokumenteret – har ikke givet anledning til at ændre den opfattelse.«

Læs også
Top job