Serier
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Virksomheder kæmper med at få styr på juridisk kaos midt i coronakrisen

Rækken af juridiske spørgsmål er lang i lyset af coronakrisen, og virksomhedsledere har sat advokater på arbejde for at få styr på aftaler og kontrakter i en kaotisk tid. Man er nødt til at tage sine forbehold, lyder det fra Grundfos' topchef, Mads Nipper.

Corona rammer verden
Grundfos-topchef Mads Nipper fortæller, at han gør, hvad han kan for at få styr på de mange juridiske spørgsmål og den ekstreme kompleksitet, som coronakrisen har skabt. Foto: Casper Dalhoff.

Coronakrisen har sendt landets virksomheder ud i juridisk kaos. Virksomhedsledere forsøger at finde hoved og hale i utallige juridiske spørgsmål om alt fra kontrakter, erstatningskrav, ansættelsesretslige forhold, og hvad det egentlig betyder for den enkelte virksomhed, når regeringen kommer med hjælpepakker.

Frygten er at ende i alt for mange juridiske slagsmål i kølvandet på krisen, og derfor er det tvingende nødvendigt at få styr på de juridiske spørgsmål sideløbende med at drive virksomheden igennem en tid med ekstrem kompleksitet.

I pumpegiganten Grundfos, som opererer i hele verden, har topchef Mads Nipper i flere uger haft advokater i gang for at tage de nødvendige forbehold.

»Man er nødt til at tage sine forbehold. Vi er nødt til at tage forbehold for force majeure, for ellers kan verden kaste sig ud i et hidtil uset juridisk slagsmål om, hvis skyld det er,« siger Mads Nipper.

Force majeure
  • Force majeure er i dansk ret et samlebegreb for ekstraordinære begivenheder, der umuliggør opfyldelsen af en kontraktparts forpligtelser, og som den berørte part hverken kunne forudse, forhindre eller overkomme.
  • Krigsudbrud, oprør, indførselsforbud, blokade, offentlig beslaglæggelse, ildebrand og naturkatastrofer er typiske eksempler på force majeure-begivenheder.
  • I dansk ret er virkningen af en force majeure-begivenhed som udgangspunkt midlertidig ansvarsfrihed for den part, der er forhindret i at opfylde sine forpligtelser – også selvom der ikke er taget udtrykkeligt forbehold herfor i kontrakten.
  • Det betyder generelt, at denne part således ikke kan mødes med misligholdelsesbeføjelser, som den anden part måtte have i anledning af den manglende opfyldelse.
  • Vurderingen af, om udbruddet af coronavirus udgør en force majeure-begivenhed, vil først og fremmest bero på en konkret vurdering af det pågældende kontraktforhold.
Kilde: Gorrissen Federspiel

I første omgang er det vigtigste for virksomhederne at få gennemgået deres kontrakter. Det er blandt andet i forhold til leveringsgaranti, at der kan opstå juridiske knaster.

Grundfos har produktion i Kina, hvor fabrikker har været lukket ned i en periode, og Nipper tilføjer i forhold til Kina, at nogle kunder heller ikke har ønsket levering, men under alle omstændigheder rejser der sig juridiske spørgsmål om, hvem der skal betale regningen for det tabte.

Vi er i en situation, hvor vi løbende og dagligt foretager nye tiltag både i forhold til vores medarbejdere og i relation til vores kunder.

Lars Petersson, adm. direktør i Hempel

Ifølge Peter Appel, partner og bestyrelsesformand i Gorrissen Federspiel, et af landets største advokatfirmaer, handler det for virksomhederne om at få analyseret tingene godt igennem og vurderet hele kontraktporteføljen for at se, hvor virksomhederne »kan gøre noget.« Netop force majeure er et hovedtema, fortæller Peter Appel.

»Noget af det, vi arbejder meget med lige nu, er force majeure-klausuler – altså princippet om, at man kan blive fritaget for at opfylde kontrakten, hvis der indtræder force majeure. Det er typisk noget, der står i nogle individuelle bestemmelser i kontrakten, og dem skal man så analysere og vurdere nøje, i forhold til hvad der er rigtigt at gøre,« siger han.

Også i den internationale malingkoncern Hempel forsøger man at sikre sig juridisk, og det er ifølge selskabets adm. direktør, Lars Petersson, »et stort og vigtigt løbende arbejde«, der foregår bag kulissen.

»Vi er i en situation, hvor vi løbende og dagligt foretager nye tiltag både i forhold til vores medarbejdere og i relation til vores kunder. Vi kan og skal agere hurtigt i takt med, at covid-19-situationen ændrer sig, men samtidig skal vi som en ansvarlig virksomhed også sikre os, at alle de ændringer og tiltag, vi foretager os, overholder gældende regler og love,« siger Lars Petersson med henvisning til, at når ledelsen træffer beslutninger for at sikre medarbejdere, eller fabrikkerne ikke kører i Kina, så skal der være styr på de juridiske spørgsmål om ansvar og eventuel erstatning.

Også hos Kromann Reumert, et andet af landets største advokatfirmaer, har de seneste dage budt på betydeligt flere opkald fra virksomheder, der stiller spørgsmål til det juridiske tomrum, de står i. Og det er en bred vifte af spørgsmål, virksomhederne henvender sig med, fortæller Anders Stubbe Arndal, ledende partner i Kromann Reumert.

»Vi får henvendelser om en lang række forskellige juridiske spørgsmål. Vi nedsatte allerede i sidste uge en covid-19-taskforce, som efterhånden tæller repræsentanter fra alle vores specialeområder, fordi stort set alle områder bliver berørt i den her situation,« siger Anders Stubbe Arndal.

Det er blandt andet spørgsmål om kontrakter, ansættelsesretslige forhold og finansiering, der presser sig på. Det kan være i forbindelse med misligholdelse af låneaftaler eller leverandøraftaler.

Samtidig kalder den danske regerings tiltag for at hjælpe et erhvervsliv i knæ også på en juridisk gennemgang af, hvad hjælpepakkerne rent faktisk betyder, og hvad forskellige initiativer konkret kan bruges til.

Regeringen har lanceret en stribe tiltag, som skal hjælpe erhvervslivet igennem krisen. Blandt andet kan små og mellemstore virksomheder udskyde skat og moms, ligesom der ydes midlertidig lønkompensation for lønmodtagere. Flere initiativer er angiveligt på vej de kommende dage. Det er altså blandt andet disse tiltag, advokaterne arbejder på at gøre konkrete for virksomhederne.

BRANCHENYT
Læs også