Serier

Minister ændrer lukkeloven: Ekstra åbent i påsken

Mens dagligvarekæderne har kæmpet om ophævelse af lukkeloven i påsken efter coronakrisen, kommer erhvervsministeren nu med en plan. Salling Group står dog udenfor et fælles opråb fra branchen til forbrugerne om påske-indkøb.

Corona rammer verden
De danske dagligvarekæder har de seneste dage haft forskellige holdninger til åbningstider i coronakrisens påske. Foto: Gregers Tycho.

Regeringen lancerer et hurtigt kompromis for dagligvarehandlen om, hvor mange dage som dagligvarebutikker må holde lukket i påsken.

Erhvervsminister Simon Kollerup vil midlertidigt lempe lukkeloven under coronakrisen. Det betyder, at alle dagligvarekæder - også de større butikker - må holde ekstra åbent i et bestemt tidsrum to af påskens helligdage, skærtorsdag og påskesøndag. Lukkeloven dikterer ellers, at de butikker skal skal holde lukket alle fire helligdage i påsken.

Om udspillet udtaler erhvervsminister Simon Kollerup i en pressemeddelse fredag eftermiddag:

»Det giver os alle større mulighed til at handle på forskellige tidspunkter, og det giver kortere køer og mindre smitteeksponering. Samtidig vil jeg gerne opfordre til, at der tages hensyn til det i forvejen høje arbejdspres i butikkerne, når vagterne i påske skal planlægges.«

Mens de danske dagligvareselskaber står sammen om at sikre mad nok til danskerne under coronakrisen, er der ellers de seneste dage opstået stor uenighed mellem dem om netop lukkeloven og årets påskehandel.

Især Salling Group, der bl.a. står bag Føtex og Netto, har krævet dispensation fra lukkeloven i år, så alle butikker under krisen kan holde åbent hen over påskens helligdage. På den anden fløj har Coop Danmark og Dagrofa, som begge har en lang række butikker i landdistrikterne, der er undtaget for lukkelovens bestemmelser om lukning i påskens helligdage, ønsket, at de nuværende regler fastholdes også under coroankrisen.

Koncernchef Per Bank i Salling Grou, hvis Føtex og Bilka-kæder skal holde lukket i helligdagene efter lukkeloven, har argumenteret for, at ønsket bunder i sikkerhed for kunder og ansatte, da »påskedagene er den tid på året, hvor koncentrationen af kunder er størst på færrest dage«.

Coop Danmark mener på den anden side, at det slet ikke er nødvendigt med ekstra åbninger i alle landets 2.700 dagligvarebutikker, da »påskehandelen i år bliver mindre end vanligt, da familie og venner ikke vil mødes som normalt.«

I en fælles pressemeddelelse fra alle dagligvareselskaber end Salling Group fastslås fredag, at der bakkes op om udspillet fra ministeren.

»Det er en løsning, der for det første tager hensyn til den svære situation, som Danmark er i lige nu, hvor alle har et ansvar for at reducere smitterisikoen. Og samtidig også sigter mod at hjælpe medarbejderne i butikkerne, så de bedre kan håndtere påskehandlen på en mere sikker måde,« lyder det fra bl.a. Coop Danmark, Dagrofa, Rema1000 Danmark, Lidl, Aldi og De Samvirkende Købmænd i en fælles pressemeddelelse.

Her opfordres de også i fælles flok bl.a. forbrugerne til i denne særlige situation med påskehandlen at handle lokalt.

Netop det punkt er forklaringen på, at Salling Group ikke er med i den fælles pressemeddelelse. Koncernchef Per Bank understreger, at han er tilfreds med, at erhvervsministeren har lyttet til ønsket om en dispensation af lukkeloven.

»Vi ser ikke det at handle lokalt som en løsning, da den store påskehandel jo netop kan give ophobning i de små, lokale butikker frem for at få spredt ud til de store. Vi indgår selvfølgelig konstruktivt i den plan som ministeren kommer med om de to ekstra åbningsdage,« siger Per Bank.

Læs også
Top job