Erhverv

Direktør og bogholder vil frifindes i millionsag om hvidvask

Millioner af kroner flød fra 2015 til 2018 fra Østeuropa og Rusland til selskaber i Europa, USA og Kina.

Pengene blev kanaliseret via fire virksomheder i København og fik Bagmandspolitiet i Danmark på dupperne. Det lugtede umiskendeligt af, at nogen var i færd med at vaske sorte penge hvide.

Siden blev der rejst tiltale mod de fire virksomheder i Danmark, deres direktører og en bogholder. I begyndelsen af juli blev de i Retten på Frederiksberg alle dømt for forsøg på hvidvask.

Sagens hovedperson - den 47-årige direktør Camilla Christiansen - blev straffet med fire års fængsel for forsøg på hvidvask af 166 millioner kroner.

Kvinden er litauisk statsborger og blev desuden udvist af Danmark for bestandig. Men sagen sluttede ikke med byrettens dom.

Anklager Rasmus Maar Hansen fra Bagmandspolitiet fortæller, at Camilla Christiansen har besluttet at anke byrettens dom. Hun vil frifindes. Og hvis det ikke lader sig gøre, vil hun have en mildere dom.

Det samme gør sig gældende for den 60-årige Kaj Irgen Petersen, der fungerede som bogholder i de implicerede selskaber og blev idømt to et halvt års fængsel for forsøg på hvidvask af 66 millioner kroner.

Kaj Irgen Petersen boede inden dommen i England. Han er tidligere idømt halvandet års fængsel i en sag om mandatsvig.

I sagen om hvidvask blev Camilla Christiansens 24-årige søn idømt et år og tre måneders fængsel for forsøg på hvidvask af mindst tre millioner kroner.

Han havde titel af direktør i et af de involverede selskaber, men han vil ikke i landsretten. Han har besluttet at modtage dommen.

Også fire tiltalte selskaber har modtaget deres dom. De fik bøder på mellem 1,5 og 37 millioner kroner ved Retten på Frederiksberg.

Person- og selskabskredsen var tiltalt for hvidvask af særlig grov beskaffenhed. Men de blev "kun" dømt for forsøg.

Retten på Frederiksberg lagde vægt på, at det ikke blev bevist under retssagen, at millionbeløbene, der strømmede gennem de tiltalte selskaber, stammede fra kriminalitet.

På den anden side var der stort set ingen reel drift i selskaberne, og de tiltalte burde have en stærk formodning om, at pengene stammede fra lyssky aktiviteter, mente retten.

Anklager Rasmus Maar Hansen fortæller, at anklagemyndigheden vil have direktøren og bogholderen dømt efter anklageskriftet, når sagen kommer til landsretten. Og de skal have en hårdere straf.

Han og hans kollega anklager Louise Pedersen havde krævet fem-seks års fængsel til Camilla Christiansen.

- Anklagemyndigheden kontraanker med henblik på domfældelse efter ordlyden i anklageskriftet og skærpelse, siger Rasmus Maar Hansen.

De dømte har gennem sagen nægtet sig skyldige.

Læs også
Top job