Erhverv

FCK-ejer styrtbløder - lander trecifret milliontab i 1. halvår

Coronakrisen har tacklet Parken Sport & Entertainment økonomisk i en grad, der har sendt FCK-ejeren fuldstændig i knæ i 1. halvår.

FCK måtte tage til takke med sølvmedaljer i denne sæson i Superligaen. Foto: Jens Dresling

Coronakrisen har sat dybe spor i omsætningen i Parken Sport & Entertainment i 1. halvår, der dykker 197 mio. kr. sammenlignet med samme tid sidste år.

Nedturen smitter af på resultatet før skat, der styrtbløder med -152 mio. kr. - en forværring på knap 100 mio. kr. sammenlignet med 2019.

»Hovedforklaringen på nedgangen er den delvise nedlukning af koncernens aktiviteter fra den 12. marts 2020 som følge af covid-19,« lyder det fra Parken-ledelsen i det netop udsendte halvårsregnskab.

Bestyrelsesformand Bo Rygaard slår fast, at coronakrisen har været »særdeles kostbar« for ejendoms- og underholdningskoncernen, der bl.a. ejer fodboldklubben FCK.

Alligevel får regnskabet, som oprindelig var ventet fra mandag morgen, karakteren »som forventet«, og Parken-koncernen fastholder samtidig de reducerede 2020-forventninger, som blev sendt på gaden den 7. august.

Før nedjusteringen i august ventede Parken-ledelsen et 2020-resultat før skat på i bedste fald 20 mio. kr. I dag er forventningen et tab i niveauet 150-200 mio. kr.

Der er fortsat stor usikkerhed om det endelige resultat, da vi endnu ikke ved, hvornår og i hvilket omfang koncernen kan genoptage aktiviteterne i sædvanligt omfang.

Bo Rygaard, bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment

Men det kan ende med at blive både bedre eller værre, lyder det fra Parken-formanden i en udsendt kommentar til Parken-regnskabet.

»Der er fortsat stor usikkerhed om det endelige resultat, da vi endnu ikke ved, hvornår og i hvilket omfang koncernen kan genoptage aktiviteterne i sædvanligt omfang, men vi fastholder de udmeldte forventninger for 2020,« siger Bo Rygaard og tilføjer:

»Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi som ejere af Skandinaviens største fodboldklub og som event arena er afhængige af, at vi vil blive kompenseret for de store tab, der følger af myndighedernes nedlukning og begrænsning af aktiviteterne.«

Parken-ledelsen slår fast, at trods den øjeblikkelige nedtur er koncernen »sikkert rustet«, efter at kapitalberedskabet blev styrket med 440 mio. kr. så sent som i april.

Trods styrkelsen på 440 mio. kr. og et kapitalberedskab på 278 mio. kr. ved indgangen til 2020, anfører Parken-ledelsen kapitalberedskabet til 433 mio. kr. med udgangen af juni.

En stor del af pengene - i alt 240 mio. kr. - er øremærket til opførelsen af endnu et familiemedlem i Lalandia-familien, idet Parken Sport & Entertainment har skudt byggeriet af et Lalandia-center i gang i Søndervig ved Ringkøbing Fjord.

Sideløbende med den blødende bundlinje har Parken-koncernen i 1. halvår øget den rentebærende nettogæld, der ultimo juni var på 1.163 mio. kr. - en stigning år til år på 93 mio. kr.

BRANCHENYT
Læs også