Serier

Optimisme blandt verdens topchefer: Flere tror på økonomisk bedring i nær fremtid

De kinesiske topchefer er de klart mest optimistiske på deres lands økonomiske vegne, mens europæerne er mere afholdende.

I McKinsey-land
En rundspørge blandt verdens topchefer udført af McKinsey viser, at topcheferne forventer bedre i den globale økonomi i løbet af de næste seks måneder.

Verdens topchefers økonomiske prospekt og forventninger til efterspørgslen og profitten i deres respektive virksomheder er i stigende grad mere optimistisk.

For første gang siden det globale coronaudbrud tror halvdelen af direktørerne således på, at der i de næste seks måneder vil ske forbedringer i den globale økonomi. Knap en tredjedel tror dog fortsat på en forværring af den globale økonomi.

Dette står klart, efter konsulentfirmaet McKinsey i september igen har lavet en global rundspørge blandt topchefer fra hele verden.

Udover et dyk i juli har andelen af topchefer, der forventer bedring i den globale økonomi, været stødt stigende.

Optimismen er dog langt fra geografisk jævnt fordelt, når topcheferne bliver forholdt til udsigterne i deres respektive landes økonomier. Der er således stor forskel på, hvordan topcheferne i verdens forskellige regioner ser på fremtiden for deres hjemlandes økonomi.

Det er klart de kinesiske chefer, der er mest optimistiske på eget lands vegne. 93 pct. af de kinesiske respondenter forventer bedre økonomiske forhold i Kina i løbet af de næste seks måneder.

Europæiske topchefer er noget mere skeptiske, når det kommer til de nærmest fremtidsudsigter. 45 pct. forventer bedring, mens 36 pct. tror, at økonomien i deres respektive lande vil blive forværret i det næste halve år.

I Indien tror 62 pct. på bedring, mens der i Nordamerika er en andel på 49 pct., som forventer en bedring i deres respektive landes økonomi indenfor de næste seks måneder.

Mckinsey, der står bag undersøgelsen, er et stort, verdensomspændende konsulentfirma, der blandt andet har kontor i København.

BRANCHENYT
Læs også