Erhverv

Over halvdelen af landets virksomheder fravælger revisoren

Brancheorganisationen FSR - danske revisorer problematiserer, at flere og flere virksomheder fravælger revision. Det fordrer at virksomheder agerer mindre regelret, forlyder det. SMVDanmark's cheføkonom ser det som en måde at øge omsætningen for revisorerne

Flere virksomheder fravælger revisoren og står selv for at stemme regnskabet. Arkivfoto

En ny analyse fra FSR - danske revisorer, baseret på regnskabsdata fra Experian, viser, at 168.000 danske virksomheder fravalgte revision i 2019. Det svarer til 60 pct. af alle danske virksomheder - og en stigning på 500 pct. siden 2012.

Flere selskaber vælger istedet at få en assistanceerklæring på regnskabet, som kort og godt handler om at få en revisor til at opstille regnskabet korrekt uden at tjekke tallene efter.

Som reglerne er nu, kan man som virksomhedsledelse også fravælge revisors bistand helt. Netop det valgte 65.000 virksomheder ifølge analysen at gøre i 2019.

Det er ifølge adm. direktør i FSR, Charlotte Jepsen, en bekymrende udvikling.

»Analyser viser, at selskaber helt uden en godkendt revisor ofte agerer mindre regelret og har flere fejl i deres regnskaber og skatteindberetninger end selskaber med revisor. Derfor er det et problem, når flere og flere helt fravælger bistand fra en godkendt revisor. Det er i alles interesse, at virksomheder betaler korrekt skat og overholder reglerne. I sidste ende skader det samfundet, der risikerer at gå glip af skatte- og momsindtægter,« siger Charlotte Jepsen.

Revisionspligt eller ej

Enkeltmandsvirksomheder er ikke underlagt revisionspligt, da de ikke anses som selskaber, og dermed ikke er selvstændige skatteobjekter.

Interessentselskaber anses heller ikke som selskaber, og de er derfor heller ikke underlagt revisionspligt.

Anpartsselskaber og aktieselskaber, såkaldte kapitalselskaber, er som udgangspunkt underlagt revisionspligt, medmindre der er tale om et lille selskab.

De kan fravælge revision, hvis de

  • har en balancesum på under 4 mio. kr.
  • har en nettoomsætning på under 8 mio. kr.
  • har færre end 12 fuldtidsansatte.

De er også undtaget revisionspligt, hvis det er under to år gammelt.


Revisionspligten blev senest lempet i 2013. FSR har længe ment, at lempelserne er gået for vidt. Men foreningen har en oplagt interesse i at pålægge erhvervslivet mere revision. Sådan lyder det fra Mia Amalie Holstein, cheføkonom hos SMVDanmark.

»Det er naturligvis i FSR’s interesse at få mest muligt omsætning, men det løser ikke det helt relevante samfundsproblem, som vi allesammen er interesseret i at løse,« siger Mia Amalie Holstein og uddyber:

»Manglende skatteindbetalinger kalder først og fremmest på en styrket kontrolindsats overfor de 8 pct. af virksomhederne, der bevidst snyder i skat. Vejen frem er ikke revisorpligt på de 92 pct., der ifølge officielle statistikker er de mest regelefterlevende. FSR vil skyde gråspurve med kanoner, men det giver ikke mening i et land, hvis krav i forvejen er blandt EU’s skrappeste og i en tid, hvor virksomhederne har en skrøbelig økonomi som følge af coronakrisen.«

Det er selvsagt ikke gratis at få en revisor til at revidere et regnskab. Ifølge en analyse foretaget af SMVDanmark, så sparer landets små og mellemstore virksomheder i alt 1,7 mia. kr. ved ikke at få foretaget revision.

Lige nu pågår en politisk debat om netop revisionspligten. I august gav erhvervsminister Simon Kollerup over for Ekstra Bladet udtryk for, at han gerne vil skærpe reglerne.

»Mit håb er, at vi kan finde frem til en løsning, hvor vi kan skærpe kontrollen og sætte ind over for de virksomheder, som forsøger at snyde og undlader at bidrage til samfundet,« udtalte Simon Kollerup i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

Læs også