Serier

Familieselskabet Bent Brandt har tabt millioner under coronakrisen

Coronakrisen har betydet, at selskabet Bent Brandt, har mistet næsten halvdelen af sit overskud og har måttet afskedige flere medarbejdere.

Corona rammer verden
Bent Brandt har eksisteret siden 1967 og blev grundlagt af ægteparret Bent og Kirsten Brandt. I dag er det parrets sønner, der ejer og driver firmaet. Foto: Bent Brandt

Der var jubel og højt humør, da det familieejede selskab Bent Brandt for fire år siden kunne fejre sit 50-års jubilæum med et rekordhøjt overskud og en omsætning, der for første gang rundede 500 mio. kr.

Nu har coronakrisen sat en midlertidig stopper for virksomhedens vækst i selskabet, der er Danmarks førende leverandør af køkkenudstyr til det private og offentlige.

Ifølge virksomhedens seneste regnskab leverede Bent Brandt i det skæve regnskabsår 2019/2020 et overskud på 17,5 mio. kr. efter skat.

Det betyder, at selskabets resultat er næsten halveret sammenlignet med samme periode året forinden, samtidig med at omsætningen i det familieejede selskab for første gang i fire år bevæger sig under 500 mio. kr.

»Vi leverer køkkenudstyr til de brancher, som har det rigtig svært under krisen. Det gælder bl.a. hoteller, restauranter, cafeer og virksomhedskantiner, som alle er lukket ned og har sendt medarbejdere hjem. Nedlukningen har betydet, at vi allerede i marts sidste år gik tilbage, og det samme har været gældende under anden nedlukning,« siger Mikael Brandt, adm. direktør i Bent Brandt.

Direktøren er søn af selskabets stifter Bent Brandt og overtog ledelsen sammen med sin bror, Kristian Brandt, i 2003.

Kristian Brandt er i dag salgschef i virksomheden, mens Mikael Brandt står i spidsen for brødrenes virksomhed.

Ifølge direktøren er det ikke lykkedes Bent Brandt at hente den tabte omsætning fra de nedlukkede brancher hos privatforbrugerne, der under krisen i stigende grad har brugt penge på forbedringer af bl.a. boligen.

»Vores salg til private er forsvindende lille, og derfor kan salget til private ikke flytte noget i det store hele. Jeg håber selvfølgelig, at salget til det offentlige og de nedlukkede brancher kommer tilbage, når vaccinerne viser deres effekt. Der er et stort opsparet behov for at gå ud at spise og få gode oplevelser sammen, og derfor tror jeg på, at behovet for køkkenudstyr nok skal komme igen. Vi er fortrøstningsfulde for fremtiden, selvom branchen er hårdt ramt lige nu,« siger Mikael Brandt.

Siden regnskabets afslutning har Bent Brandt måttet afskedige 9 pct. af virksomhedens i alt 119 medarbejdere som følge af den faldende omsætning.

Planen var ellers, at virksomheden skulle ansætte flere medarbejdere de kommende år.

»Vi ansætter i takt med, at behovet er der. Det har det ikke været det seneste år. Jeg håber ikke, at det bliver nødvendigt at afskedige flere, men jeg er blevet overrasket så mange gange under krisen, at jeg ikke tør spå om det længere,« siger Mikael Brandt.

Bent Brandt har eksisteret siden 1967 og blev grundlagt af ægteparret Bent og Kirsten Brandt.

Sønnerne, Mikael og Kristian Brandt, fik begge en stor aktiepost i forældrenes virksomhed i deres teenageår.

I 2003 overdrog Bent Brandt ledelsen til sine sønner, som siden har ejet 100 pct. af virksomheden.

Selskabet havde i seneste regnskab en egenkapital på 135 mio. kr. mod 157 mio. kr. i 2018/2019.

BRANCHENYT
Læs også