Erhverv

Tre ud af ti ledige er økonomisk sårbare, viser tal fra Danmarks Statistik

Levevilkårsundersøgelsen, som blev offentliggjort tirsdag, bygger på data fra februar 2020 - før coronakrise og samfundslukning.

29 pct. af danske ledige kan kategoriseres som økonomisk sårbare. Arkivfoto.

Det er de ledige danskere, der hyppigst er økonomisk sårbare. Det viser en opgørelse, som Danmarks Statistik har foretaget på baggrund af interviews med 6.265 danske husstande.

29 pct. af danske ledige kategoriseres som økonomisk sårbare, mens det samme gør sig gældende for kun 4 pct. af beskæftigede og folkepensionister.

Levevilkårsundersøgelsen 2020 er del af en større fælleseuropæisk indsats, der har til formål at belyse befolkningens økonomiske situation, levevilkår og risiko for social udstødelse. Den bygger på data fra februar 2020 - altså før coronakrise og samfundslukning.

Danmarks Statistik varetager den danske del af undersøgelsen og har udviklet en indikator for, hvornår man er økonomisk sårbar. De fem kriterier, hvoraf man skal opfylde tre for at være økonomisk sårbar, hviler på de adspurgtes personlige opfattelse af spørgsmålet. Resultatet er derfor et billede på danskernes subjektive oplevelser angående økonomi.

Hvornår er man økonomisk sårbar?

Falder man ind under 3 eller flere af disse 5 kriterier, betragtes man af Danmarks Statistik som økonomisk sårbar

  1. Har svært eller meget svært ved at få pengene til at slå til
  2. Har i foregående år været bagud med betalingen af regninger (fx husleje, afdrag på gæld, regninger til el/varme/vand/gas, forbrugslån
  3. Kan ikke betale en udforudset udgift på 10.000 kr. uden at skulle låne
  4. Har af økonomiske grunde ingen bil
  5. Har ikke råd til, at alle i husstanden holder mindst en uges ferie borte fra hjemmet hvert år

Kilde: Danmarks Statistik, juni 2018

Undersøgelsen viser også, at 12 pct. af danske studerende er økonomisk sårbare, mens andelen af økonomisk sårbare førtidspensionister er 25 pct. Økonomisk sårbarhed indgår som indikator i FN’s bæredygtighedsmål om fattigdomsreduktion.

Danmarks Statistik har bl.a. spurgt danske husstande om, hvor let/svært det er at få pengene til at slå til. Hertil svarer 8 pct. af befolkningen, at det er svært eller meget svært, mens 16 pct. svarer, at det er lidt svært.

Der er ligeledes blevet spurgt til, hvor mange lån folk har, og af hvilken type lånene er. Det viser sig, at 38 pct. af de husstande, der har svært eller meget svært ved at få pengene til at slå til, har optaget flere end et lån ud over lån til deres primære bolig.

I den anden ende af skalaen er det kun 9 pct. af dem, der har let eller meget let ved at få pengene til at slå til, der har flere end et lån ud over lån til primær bolig.

Gruppen, som har svaret, at deres husstand har svært eller meget svært ved at få pengene til at slå til, er også den gruppe, som hyppigst benytter sig af kviklån samt lån hos venner og familie. 24 pct. af husstandene i denne gruppe havde optaget kviklån, 21 pct. havde lånt af familie og/eller venner, og 13 pct. af samme gruppe havde lån i forbindelse med køb på afbetaling.

BRANCHENYT
Læs også