Serier

Spies har tabt millioner under coronakrisen - har likviditet nok til at gå gennem 2020/2021 uden salg af rejser

Coronakrisen har kostet Danmarks største rejseselskab sin milliardomsætning og millioner på bunden. Først i 2021/2022 forventes den negative udvikling at være vendt.

Corona rammer verden
Spies har ikke kunnet sende danskere på charterferie den seneste tid. Foto: Knud Wilhelmsen Foto: Knud Wilhelmsen

Danmarks største rejseselskab Spies har tabt millioner af kroner under coronakrisen.

Det fremgår af selskabets seneste regnskab for 2019/2020, som netop er offentliggjort.

Ifølge regnskabet har Spies i perioden tabt 49,1 mio. kr. efter skat og mistet 60 pct. af sin omsætning. Det betyder, at selskabets omsætning for første gang i mere end 15 år bevæger sig under 1 mia. kr.

»Årets resultat er ikke tilfredsstillende, men i overensstemmelse med, hvad der kan forventes under de givne covid-19- omstændigheder,« skriver ledelsen i regnskabet.

Det seneste år har coronakrisen gjort usædvanligt ondt på rejseselskaber verden over og resulteret i blodrøde regnskaber på tværs af branchen. For Spies kommer krisen efter en række år med pæne tocifret millionoverskud, der dog i 2018/2019 blev erstattet af et underskud efter skat på 175 mio. kr.

Underskuddet kunne henføres til tab, som rejseselskabet led på Thomas Cooks konkurs.

Herefter blev selskabet solgt til rejsekoncernen Nordic Leisure Travel Group, som hotelmilliardæren Petter Stordalen og kapitalfondene Altor og TDR Capital sammen er indehavere af.

Det nye ejerselskab tilførte i februar 200 mio. kr. ved et skattefrit koncerntilskud direkte til det danske moderselskab bag Spies.

»Kapitaltilførslen til Spies er således for at forberede selskabet på et mere normaliseret rejsemarked i Danmark, når vaccineplanerne er udrullet her senere på foråret. Vores ejere tror 100 pct. på vores virksomhed, så vi ser lys for enden af tunnelen,« skrev Per Knudsen, der er finansdirektør i Nordic Leisure Travel Group og ny adm. direktør i det danske moderselskab bag Spies, i forbindelse med kapitaltilførslen i en mail til Finans.

Resultatet af selskabets primære drift viste i 2019/2020 et underskud på 98,8 mio. kr.

Trods kapitalindsprøjtningen er det ikke lykkedes Spies at gå gennem coronakrisen uden at afskedige medarbejdere.

Ifølge regnskabet har selskabet i perioden reduceret sin medarbejderstab med 30 pct. Ligesom der er foretaget besparelser på øvrige faste omkostninger, hvor det har været muligt.

»På grundlag af den forventede efterspørgsel efter rejser på længere sigt, støtteordningerne fra regeringen, samt de interne effektivitetsforbedringer, der er gennemført, ser vi fortsat en lys fremtid. Resultatet for de kommende år afhænger af, hvornår myndighederne i de nordiske lande og på destinationerne genåbner for rejser, og forlængede statsstøttepakker,« skriver ledelsen.

Spies forventer grundet omstændigheder et negativt resultat i 2020/2021.

Det understreges dog i en note til regnskabet, at koncernens »refinansieringspakker, offentlige støttepakker, hjemsendelsesordninger og de implementerede omkostningsbesparelser« har sikret Spies et likviditetsberedskab, der kan modstå indeværende regnskab uden salg af rejser.

Forventningerne er dog, at selskabet med yderligere tilpasninger og en tilbagevendende efterspørgsel efter ferierejser igen kan være overskudsgivende i 2021/2022.

Spies A/S’ egenkapital var pr. 30. september 2020 negativ med 126 mio. kr. grundet »sidste års nedskrivning på selskabets mellemværender med nærtstående parter« og det negative resultat som følge af coronakrisen.

Egenkapitalen er ifølge regnskab retableret ved det skattefri koncerntilskud i februar.

Læs også