Erhverv

Revisorgigant er i søgelyset i sag om svindel i almen østjysk boligforening

Revisionshuset EY bør undersøges for sin rolle i svindelsagen i Østjysk Bolig, vurderer fagfolk.

Danmarks tredjestørste revisionshus, EY, har godkendt regnskaberne for det almene boligselskab Østjysk Bolig.
Arkivfoto: Peter Steffen/AP

Fra flere sider opfordres der til at iværksætte en undersøgelse af revisionsfirmaet EY’s rolle i svindelsagen i Østjysk Bolig.

Der er mistanke om svindel i boligforeningen for mindst 15-20 mio. kr. over en årrække, men år efter år har revisorerne godkendt boligforeningens regnskaber uden væsentlige kritiske bemærkninger.

For mig ser det ud til, at sagen bør for revisornævnet.

Claus Holm, professor i regnskab og økonomi

Sidste uge afleverede advokatfirmaet Kromann Reumert en undersøgelse om eventuelle uregelmæssigheder i Østjysk Bolig. Her fremhævede firmaet, at revisorernes arbejdspapirer ikke har været tilgængelige for advokatundersøgelsen, men at der »på det foreliggende grundlag« er flere forhold, som »giver anledning til undren«.

»Såfremt revisionen udførte substansrevision, undrer det os, at revisionen ikke afdækkede besvigelser, overforbrug og omfattende bankoverførsler mv. uden underliggende bilag,« skriver Kromann Reumert, som indstiller til »en nærmere undersøgelse« af EY.

Jyllands-Posten har gennemgået regnskaber og revisionsprotokollater for Østjysk Bolig for de seneste fem år. Hvert år har EY konkluderet, at »vi har ikke under vores revision konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af betydning for informationerne i årsregnskabet«, og det har været revisorernes opfattelse, at Østjysk Bolig har fremmet »sparsommelighed« og haft en »god og pålidelig økonomistyring«.

Claus Holm, professor i regnskab og økonomi på Aarhus Universitet, vurderer, at Kromann Reumert giver en »kras kritik« af EY.

»For mig ser det ud til, at sagen bør for revisornævnet,« siger han.

Aarhus Kommune er i gang med at undersøge, om kommunen skal rejse et økonomisk erstatningskrav mod EY.

EY har ikke ønsket at stille op til interview.

BRANCHENYT
Læs også