Erhverv

Coronakrisen har udskudt ligestilling på arbejdsmarkedet med en hel generation

Markant flere kvinder end mænd har mistet deres job under coronakrisen. Uligheden mellem kønnene er derfor steget markant.

Uligheden mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet stiger igen. Foto: Lars Krabbe

Kampen for ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet er blevet slået tilbage af coronakrisen.

Siden pandemien brød ud er mere end 64 mio. kvinder blevet arbejdsløse, viser en opgørelse fra den uafhængige udviklingsorganisation Oxfam Ibis.

Opgørelsen er baseret på data fra Den Internationale Arbejdsorganisation. Det er særligt erhverv med kvinder i overtal, der er blevet berørt af pandemien. I 2020 betød det et jobtab på 5 pct., og at kvinder globalt set mistede indtægter for et beløb svarende til knap 5.000 mia. kr.

»Coronakrisen har i den grad ramt skævt, og her bliver den kønsmæssige slagside særlig tydelig. Kvinderne ender med at betale den højeste pris, fordi de udgør en større andel af arbejdsstyrken, der hvor pandemien og nedlukningerne også har ramt hårdest,« siger Kristian Weise, generalsekretær i Oxfam IBIS.

Økonomisk har coronakrisen været markant hårdere ved kvinder end mænd. Det skyldes dels, at kvinder ofte er overrepræsenteret i de dårligst betalte fag, og dels at flere kvinder er beskæftiget i de brancher, som har været hårdest ramt af pandemien. Blandt dem er detailhandlen, turisme og servicefag.

Det er dog ikke alle brancher med en overvægt af kvinder, som har afskediget medarbejdere i stor stil. I sundhedssektoren har der været et stigende behov for sundhedspersonale og omsorgsarbejdere, og her udgør kvinder 70 pct. af arbejdskraften. Udfordringen er, at lønningerne er relativt lave.

Flere kvinder i fattige lande har forladt arbejdsmarkedet for at passe syge familiemedlemmer og børn under pandemien.

Når først kvinderne har forladt arbejdsmarkedet, er det sværere for dem at komme tilbage igen. Derfor fastholdes mange kvinder i traditionelle kønsroller, og på den måde har coronakrisen slået mange års kamp for ligestillingen tilbage, oplyser siger Kristian Weise.

Udsigten til ligestilling på arbejdsmarkedet er ifølge World Economic Forum udskudt med en hel generation på grund af covid-19. Konsulentbureaet McKinsey har derudover vurderet, at kvinder først har indhentet deres jobtab i 2024, hvilket er 18 måneder senere end mændene.

Læs også