Erhverv

Indefrosne feriepenge har sendt danskernes indtjening i vejret

Danskernes gennemsnitslige indtjening er steget »markant« i 2020, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I alt udgør A-indkomsterne omkring 90 pct. af de samlede indkomster. Arkivfoto: Casper Dalhoff.

Trods coronakrisen er danskernes gennemsnitslige indtjening steget »markant« det seneste år.

Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik steg den gennemsnitslige A-indkomst før skat fra 291.900 kr. til 304.00 kr. i 2020, hvilket svarer til en stigning på 4,2 pct. korrigeret for prisudviklingen.

»Udviklingen er markant, set i lyset af at især forårsperioden var præget af COVID-19-pandemien med deraf følgende nedlukninger af dele af det danske erhvervsliv, der resulterede i hjemsendelse af lønmodtagere og en stigning i ledigheden,« lyder det fra Danmarks Statistik, der samtidig understreger, at årsagen til stigningen skal ses i lyset af hjælpepakker og den tidlige udbetaling af indfrosne feriepenge.

Oprindeligt skulle feriepengene først være udbetalt i forbindelse med pensionsalderen, men for at sætte gang i økonomien besluttede regeringen at udbetale de indefrosne feriemidler i efteråret.

Samlede udgjorde udbetalingen i gennemsnit 9.400 kr. pr. person.

Fratrukket feriemidlerne var stigningen i A-indkomsten før skat på omkring 1 pct. sammenlignet med 2019. Derved spiller udbetalingen af feriepengene altså en betydelig rolle i indkomststigningen for 2020.

»Havde det ikke været for rækken at kompensationspakker og udbetalingen af feriepengene, så ville danskernes indkomst utvivlsomt have fået et større slag af coronakrisen. Det er naturligvis en rigtig god nyhed, at danskernes indkomster har holdt skindet på næsen under coronakrisen. Danskernes sprudler simpelthen af købekraft i øjeblikket, og står klar til at sparke gang i forbruget i takt med at samfundet løbende genåbnes,« lyder det i en skriftlig kommentar fra Tore Stramer, cheføkonom hos Dansk Erhverv.

A-indkomst omfatter hovedsageligt løn og pensioner, men også dagpenge samt kontanthjælp og SU.

I alt udgør A-indkomsterne omkring 90 pct. af de samlede indkomster.

Læs også
Top job