Erhverv

Rekordhøjt antal klager over ulovligt telefonsalg: Nu ændres proceduren

De seneste par år har budt på en markant stigning i antallet af klager over ulovligt telefonsalg. Nu ændrer Forbrugerombudsmanden sin vejledning om reglerne på området.

Channe Holst fra Hjørring var en af 1.185 forbrugere, som er baggrunden for, at energiselskabet Norlys og Forbrugerombudsmanden tidligere i år politianmeldte energiselskabet Norström for vildledning og bedrageri. Foto: Søren Vendelbo

Du kender det måske selv; at blive ringet op af insisterende telefonsælgere, der prøver at sælge dig alt fra telefonabonnementer, internet og påstået billigere el.

I 2020 modtog Forbrugerombudsmanden 1.030 klager over ulovligt telefonsalg. Det er hidtil et største antal nogensinde. Samtidig politianmeldte tilsynsmyndigheden i samme år 24 virksomheder for ulovligt telefonsalg eller medvirken hertil.

Samlet set modtager Forbrugerombudsmanden årligt omkring 20.000 klager over spam. Det stigende problem har nu fået Forbrugerombudsmanden til at opdatere sin vejledning omhandlende »Brug af konkurrencer og lignende ved indhentelse af forbrugernes samtykke til markedsføring.«

Det skriver tilsynsmyndigheden i en pressemeddelelse.

Årsagen er, at en del forbrugere slet ikke har opdaget, at de har givet samtykke til telefonsalg for at deltage i en konkurrence eller ved at udfylde en spørgeskemaundersøgelse på nettet. Disse ”samtykker” vil fra nu af som udgangspunkt være ugyldige.

Ofte er det såkaldte leadvirksomheder, som stod bag konkurrencerne, og som har videresolgt forbrugernes samtykke til op mod 45 andre virksomheder.

I flere af sagerne om ulovligt telefonsalg og spam har det efter Forbrugerombudsmandens vurdering ikke været tydeligt for forbrugerne, at formålet med en spørgeskemaundersøgelse eller en »gratis« konkurrence på nettet var at indhente forbrugernes samtykke til at modtage markedsføring. Ofte har virksomheden heller ikke kunnet dokumentere samtykket.

Præciseringerne i vejledningen handler blandt andet om, at det skal fremgå af samtykketeksten eller i nær tilknytning til samtykketeksten, hvem forbrugeren anmoder om at blive kontaktet af med markedsføring.

Forbuddet mod telefonsalg

Forbrugeraftalens § 4, stk. 1 :

Det er ulovligt for erhvervsdrivende at kontakte forbrugere telefonisk eller personligt med henblik på afsætning af varer eller tjenesteydelser, medmindre forbrugeren forudgående har anmodet den erhvervsdrivende herom.

En anmodning om en telefonisk henvendelse skal være udtryk for en udtrykkelig og utvetydig anmodning gående ud på, at forbrugeren ønsker en telefonisk henvendelse fra den erhvervsdrivende.

Forbrugeren skal også kunne trække sit samtykke tilbage over for den virksomhed, der har afholdt konkurrencen, og det er så virksomhedens ansvar at orientere alle andre virksomheder, som den har solgt samtykket til, at forbrugeren har tilbagekaldt sit samtykke.

Virksomheden skal desuden kunne dokumentere hele det konkurrenceflow, som forbrugeren skal igennem, når han eller hun giver samtykke til at modtage markedsføring.

Forbrugerombudsmanden har desuden opdateret vejledningen med flere eksempler på vildledning i konkurrencer, eksempelvis hvis der ikke udtrækkes vindere, eller der udtrækkes færre vindere, end det fremgår af markedsføringen.

Vejledningen har allerede været i høring hos brancheorganisationer og andre interessenter.

Forbuddet mod spam

Markedsføringslovens § 10:

En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på direkte markedsføring, medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil. Inden der gives samtykke, skal den pågældende oplyses om, at samtykket kan trækkes tilbage. Den erhvervsdrivende skal give mulighed for let og gebyrfrit at tilbagekalde samtykket.

Samtykket skal være udtryk for en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljetilkendegivelse

BRANCHENYT
Læs også