Erhverv

Nyt kapitel: Sådan går det nu for Lars Juhl, der fuckede sit liv op. Læs det nye kapitel her. Vi har låst en del af det op.

Små dyr spænder ben for milliardprojekter

En storpolitisk gasledning, en højspændingsledning gennem Jylland og en række vindmølleprojekter er alle sat på pause. Årsagen er EU-beskyttede dyr.

Illustration: Agnete Holk

Hensynet til små, truede dyr har sat byggerier for milliarder af kroner på pause.

For nylig blev etableringen af gasledningen Baltic Pipe, som skal bringe gas fra Nordsøen til Polen og dermed mindske landets afhængighed af Rusland, sat på hold.

Miljøstyrelsen gav i 2019 tilladelse til projektet, men Miljøklagenævnet underkendte i maj tilladelsen med henvisning til, at det ikke var tilstrækkeligt belyst, hvordan hasselmusen, birkemusen og flagermusen ville blive berørt af projektet.

Højspændingsforbindelsen fra Holstebro til den dansk-tyske grænse bliver som konsekvens af Baltic Pipe-afgørelsen forsinket, og et større boligbyggeri på Amager Fælled i København samt en række vindmølleprojekter bremses midlertidigt grundet hensynet til fugle, mus og vandsalamandere.

Venstres forsyningsordfører, Carsten Kissmeyer, kritiserer, at hensynet til nogle små dyr får lov til at sætte markante investeringer på pause. Alene pauseringen af Baltic Pipe vurderes at medføre en ekstraregning på 600 mio. kr.

»Jeg kan ikke se fornuften i at sætte alting i stå, fordi man ikke har fået kigget på, hvordan man afhjælper noget museværk. Hvis man havde taget bare halvdelen af de 600 mio. kr., kunne man have gjort meget for de mus,« siger han.

Dyrene, som har forsinket og fordyret etableringen af Baltic Pipe og den vestjyske højspændingslinje og byggeriet på Amager Fælled, er på EU’s liste over bilag IV-arter, der er omfattet af en streng beskyttelse. Bilag IV-arterne må ikke slås ihjel, og der er forbud mod at forstyrre eller ødelægge deres yngle- og rasteområder.

At de planlagte projekter nu bliver udskudt, er projektmagernes eget ansvar – for de burde have sikret dyrene bedre fra begyndelsen, mener Morten Elmeros, seniorrådgiver ved Aarhus Universitet.

»De kunne bare have forberedt sig ordentligt,« siger han.

Læs også