Erhverv

Skarp kritik efter kritisk rapport om momskontrol: »Helt utilstrækkeligt«

Folketingets statsrevisorer er stærkt utilfredse med Skattestyrelsens momskontrol af danske virksomheders handel med andre virksomheder i EU.

Foto: Skattestyrelsen

Folketingets statsrevisorer går skarpt i rette med Skattestyrelsen og Skatteministeriet, efter at Rigsrevisionen har lavet en kritisk rapport om momskontrollen.

Rapporten fastslår bl.a., at skattevæsenet har gjort for lidt for at undersøge enorme differencer mellem virksomheders momsangivelser og indrapporteringer til et særligt EU-system, VIES (VAT Information Exchange System), der er designet til advare medlemslandene om mulige provenutab.

Der burde være overensstemmelse mellem VIES-dataene og momsangivelserne, men i perioden 2014-2020 var differencen i gennemsnit 261 mia. kr. på danske virksomheders køb fra virksomheder i andre EU-lande, mens differencen på salgssiden var på 54 mia. kr.

»Statsrevisorerne kritiserer skarpt Skatteministeriets utilstrækkelige indsats for at sikre, at danske virksomheder indberetter korrekt moms af EU-handel. Det har medført risiko for store tab af momsprovenu både i Danmark og i andre EU-lande,« hedder det i en erklæring fra statsrevisorerne.

»Skattestyrelsens arbejde med at afdække momsrisici og undersøge de mange og store differencer mellem virksomhedernes indberetninger om EU-handel på momsangivelsen og i VIES har været helt utilstrækkeligt,« hedder det endvidere.

Når en dansk virksomhed sælger en vare til en tysk virksomhed, bliver handlen indberettet af den danske virksomhed, hvorefter de tyske skattemyndigheder kan kontrollere, om handlen stemmer overens med de informationer, den tyske virksomhed har indberettet til skattevæsenet.

Hvis der er uoverensstemmelser mellem tallene, skal skattevæsenet følge op over for virksomheden, men det er ikke sket i 10 år, og Rigsrevisionen kobler det sammen med, at kun tre procent af virksomheder med EU-handel i gennemsnit bliver kontrolleret.

»Statsrevisorerne henleder opmærksomheden på, at der er en tæt forbindelse mellem momskontrol med EU-handel og en række sager, hvor der er risiko for momssvindel, herunder momskarruseller og forkert udbetaling af negativ moms,« udtaler statsrevisorerne.

Tidligere fredag nedtonede Skattestyrelsen problemet over for Finans.

Erhvervsskattedirektør i Skattestyrelsen Thomas Hjortenberg påpegede, at VIES er et statistik- og kontrolværktøj, og at få måneders indsats rettet mod de store virksomheder har fået differencerne til at falde markant.

»Det indikerer for os, at der i mange tilfælde er tale om fejl og forglemmelser og ikke et bevidst forsøg på at omgå reglerne,« sagde han.

Om VIES
  • VIES er et fælleseuropæisksystem, som EU har etableret for at begrænse momssvig ved EU-handel.
  • VIES blev indført, da EU etablerede det indre marked i 1993.
  • VIES består konkret af en elektronisk database, hvor virksomheder med salg til momsregistrerede virksomheder fra andre EU-lande har pligt til at indberette deres EU-salg.
  • En virksomheds indberetninger om EU-salg i VIES skal stemme overens med virksomhedens indberetninger om EU-salg på momsangivelsen
Kilde: Rigsrevisionen

Statsrevisorerne ser dog ikke med milde øjne på Skattestyrelsens forsvar:

»Statsrevisorerne er uenige, når Skattestyrelsen uden dokumentation prøver at nedtone problemets omfang og de mulige konsekvenser for momsprovenuet,« hedder det i erklæringen.

Statsrevisor Frank Aaen (EL) understreger, at statsrevisorerne er helt oppe i den øverste ende af skalaen for kritik.

Samtidig kritiserer han Skattestyrelsen for at gå ud og kommentere den kritiske beretning, inden beretningen blev offentliggjort fra Statsrevisoratet, og statsrevisorerne dermed havde mulighed for at give deres syn på sagen.

»Jeg er meget forundret over, at de kommenterer beretningen, før den er offentlig, og så er det helt hen i vejret, når Skattestyrelsen udtaler, at den manglende kontrol ikke har ført til store provenutab. Det har de simpelthen ikke nogen dokumentation for at sige,« siger Frank Aaen.

Han understreger, at tiden har vist, at der er store summer at hente for staten ved øget kontrol af negativ moms og momskarruseller. Derfor forstår han ikke prioriteringen af den manglende kontrol af de store differencer på virksomhedernes indberetninger.

Momschef i BDO Sten Kristensen mener, at differencerne i sig selv ikke behøver at udgøre noget større problem, men når man kombinerer det med, at der har været meget lidt momskontrol, så stiller sagen sig anderledes.

»Tallene taler jo for sig selv, og når man har sådanne tal, og man ved, der har været problemer med svindel, så kan man som virksomhed, rådgiver og som skatteborger godt undre sig over, at man ikke har prioriteret anderledes,« siger han.

Ifølge rapporten fra Rigsrevisionen har Skattestyrelsen over fire år gennemført 440 kontroller af udvalgte sager om mulig svindel gennem momskarruseller. Kontroller havde træfprocenter på 80-87 procent, hvilket indikerer, at der er mere at komme efter, hvis man øger indsatsen, vurderer Rigsrevisionen.

Lars Loftager Jørgensen, partner i Deloittes skatteafdeling og specialist i moms, vurderede tidligere fredag, at differencerne mellem momsangivelserne og indberetningerne til VIES næppe er udtryk for, at pengene fosser ud af statskassen.

»Hvis man gennemgik alle transaktioner en for en, ville man selvfølgelig finde noget, men jeg tror ikke, at det gemmer på større beløb for statskassen,« sagde han.

»Men selvfølgelig er det kritisabelt, at man lader uoverensstemmelser, der skriger til himlen, ligge, for hvorfor skal man have kontrolsystemet, hvis man ikke bruger det noget?« sagde han.

Det er langt fra første gang, at Rigsrevisionen langer ud efter Skattestyrelsens momskontrol.

Så sent som i 2020 fandt Rigsrevisionen, at Skattestyrelsen på årsbasis kun havde kontrolleret to procent af virksomhederne, selv om over halvdelen af kontrollerne påviste fejl.

Læs også
Top job