Erhverv

Erhvervslivet om ny CO2-aftale: Danmark kan få en førerrolle

Flere erhvervs- og brancheorganisationer roser et stort flertal i Folketinget, som netop har lagt rammerne for milliarder, der skal bruges til oplagring af CO2.

En ny aftale skal sætte fart i lagringen af CO2. Foto: Joachim Adrian.

Godkendt. Sådan lyder det fra dele af erhvervslivet om den milliardaftale, som et bredt flertal i Folketinget netop har indgået om lagring af CO2.

Bortset fra Nye Borgerlige og Kristendemokraterne er alle partier i Folketinget med i aftalen.

Tirsdagens aftale udmønter en tilskudspulje på 16 mia. kr. til at opfange CO2 og lagre det. Aftalen er, ifølge partierne bag, et stort skridt i retning af, at de store udledere af CO2 kan have anlæg i drift i 2025.

Netop det er afgørende ifølge DI Energi under Dansk Industri.

Organisationen peger i en pressemeddelelse på, at mulighederne for at lagre CO2 i de geologiske lag under Nordsøen er gode. Derfor kan Danmark kan spille en central rolle i EU inden for lagring af CO2 med den såkaldte CCS-teknologi.

Den nye teknologi
  • CCS - Carbon Capture and Storage - virker ved at indfange CO2, og deponere den nede i undergrunden.
  • Med klimaaftalen for energi og industri m.v. af 20 juni 2020 er det politisk besluttet, at fangst og lagring af CO2 skal være en vigtig brik i indfrielsen af Danmarks klimapolitiske mål.
Kilde: Energistyrelsen.

»Det er en helt afgørende teknologi, når vi skal tage de sidste skridt mod at gøre Danmark og EU 100 pct. klimaneutralt,« udtaler branchedirektør Troels Ranis i en pressemeddelelse. Han fortsætter:

»Kulstoffangst - og lige om lidt også anvendelse af CO2 i bæredygtige brændstoffer - rummer kæmpe muligheder for virksomhederne. Derfor har vi ventet i spænding på denne strategi.«

Hos Dansk Fjernvarme peges der på, den nye aftale kan lægge sporene til at »suge CO2 ud af luften, hvis Danmark skal lykkes med sine grønne ambitioner i 2030 og frem efter.«

Direktør Kim Mortensen i Dansk Fjernvarme udtaler:

»Vi glæder os meget over, at vores medlemmer nu kan komme i gang med det vigtige arbejder, der ligger i at få gjort fjernvarme-, kraftvarmeværker og forbrændingsanlæg klar til at suge millioner af ton CO2 ud af luften. Det er helt afgørende.«

Også i organisationen Dansk Energi er der opbakning til den nye politiske aftale.

»Det er godt, at der nu kommer gang i fangst og lagring af CO2, og at der politisk er opbakning til, at den bæredygtige CO2 fra biomasse skal bidrage til negative emissioner,« fastslår Martin Dam Wied, som er branchechef i Dansk Energi, i en pressemeddelelse.

Han opfordrer derfor til, at regeringen sammen med Folketinget bliver enige om en meget ambitiøs strategi for såkaldt Power-to-X - med nye former for brændstof.

»Sporene til en klimaneutral fremtid skal lægges nu, så vi kan flyve og få vores varer fragtet på en bæredygtig måde. Skibs- og luftfarten kalder jo allerede på de brændsler, hvor CO2 indgår. Dem kan Danmark levere, hvis vi vil,« mener Martin Dam Wied.

I den politiske aftale lægges principperne for den pulje på 16 mia. kr. som indgik i klimaaftalen tilbage i 2020.

Det glæder DI Energi, at det bl.a. er »besluttet at udvikle en klynge i Nordjylland, der skal dække hele værdikæden fra fangst, til lagring og anvendelse af CO2«.

Branchedirektør Troels Ranis siger:

»Politikerne fortjener ros for at se værdikæderne i en sammenhæng, at hæve ambitionerne til nye højder og på samme tid have øje for, at der er flere strategier for nye teknologier, der skal spille sammen.«

Læs også
Top job