Serier

Kurator stævner Hesalights tidligere ledelse for 200 mio. kr.

Ny udvikling i skandalen om det konkursramte lampefirma Hesalight.

Lampekomet i frit fald
Hesalights tidligere direktør og stifter er blandt de personer, der er blevet stævnet af kuratoren i Hesalights konkursbo. Foto: Carsten Bundgaard Foto: Carsten Bundgaard

Den tidligere ledelse i Hesalight samt virksomhedens revisor er blevet stævnet af kuratoren i den fallerede LED-virksomhed.

Det fremgår af den seneste cirkulæreskrivelse til virksomhedens kreditorer, som netop er blevet rundsendt.

Kuratoren, advokat Henrik Selchau Poulsen, skriver, at den økonomiske situation i Hesalight allerede ved udgangen af 3. kvartal 2015 var håbløs, men virksomheden fortsatte ufortrødent indtil november 2016, da Hesalight blev erklæret konkurs.

Samme dag blev virksomheden ransaget af bagmandspolitiet, der rejste flere sigtelser mod blandt andre Hesalights stifter og direktør, Lars Nørholt.

Hesalight blev indtil foråret 2016 fremstillet som kæmpe succes, der scorede millioner på bl.a. at sælge gadebelysning baseret på LED-løsninger.

Problemet var bare, at der reelt ikke kom penge i kassen, fordi produkterne blev solgt på en afbetalingsmodel, hvor kunderne først skulle betale i takt med, at besparelserne på elregningen slog igennem.

Hesalight havde lånt 585 mio. kr. af blandt andre pensionskasserne Pensam og Pensiondanmark for at finansiere forretningen, men kreditten blev trukket tilbage sidste år, da långiverne mente, at lånet var misligholdt.

Hesalight
  • Hesalight fra Roskilde blev stiftet i 2009 og har siden realiseret en voldsom vækst med store overskud.
  • Det seneste halve år er succesen dog krakeleret, efter at Erhvervsstyrelsen pålagde virksomheden at ændre sine regnskaber.
  • Firmaet har lånt knap 600 mio. kr. i form af virksomhedsobligationer på baggrund af de gamle regnskaber.
  • Obligationsejerne krævede i september lånet tilbagebetalt. Da det ikke skete, blev Hesalight begæret konkurs.
  • Konkursbegæringen er blevet afvist til fordel for en rekonstruktion, men redningsforsøget blev opgivet fredag den 18. november 2016. Samme dag gennemførte bagmandspolitiet ransagninger og rejste flere sigtelser.

Siden har undersøgelser konkluderet, at Lars Nørholt i stor stil har trukket penge ud til sig selv, og ifølge den nye skrivelser fra Henrik Selchau Poulsen er der aktuelt tab for over 700 mio. kr. i Hesalight.

Den 17. februar 2017 indgav han ifølge skrivelsen en stævning mod Lars Nørholt samt tidligere bestyrelsesmedlemmer Lars Christian Jørgensen, Martin Kent Nielsen og Niels-Ole Nørgaard Mikkelsen. Også selskabets tidligere revisor, Frank Bergmann Hansen er stævnet, og erstatningskravet lyder på 200 mio. kr.

Tidligere har kurator varslet et krav mod samme personkreds på omkring 1 mia. kr., men ifølge cirkulæreskrivelsen er kravet sat ned til 200 mio. kr. af procesøkonomiske årsager.

Bestyrelsesmedlemmerne har ifølge kuratoren pådraget sig et erstatningsansvar forsømt sine forpligtelser til at etablere fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, ligesom de hævdes at have svigtet deres pligt til at føre tilsyn med virksomhedens direktør og likviditetsmæssige situation.

Revisoren er stævnet, fordi han ifølge kurator ligeledes har begået ansvarspådragende fejl i sit arbejde.

Da Dagbladet Børsen og Finans sidste år begyndte at skrive en lang række kritiske historier om Hesalight, undersøgte Erhvervsstyrelsen virksomhedens regnskaber og diskvalificerede to årsrapporter med store millionoverskud.

Da de korrigerede regnskaber kom ud, var tallene fuldstændigt forvandlede, og det satte gang i den nedtur, som i november kulminerede med Hesalights konkurs og bagmandspolitiets ransagninger.

Ifølge Henrik Selchau Poulsen er den tidligere ledelse omfattet af en direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring hos Danske Forsikring A/S med en samlet dækningssum for 50 mio. kr., men det fremgår af hans skrivelse til kreditorerne, at forsikringsselskabet ikke er indstillet på at udbetale pengene.

Det skyldes angiveligt, at Danske Forsikring mener, at forsikringen er tegnet med baggrund i »væsentlige urigtige risikooplysninger«.

Henrik Selchau Poulsen skriver, at undersøgelserne af Hesalights forhold har været kompliceret af en »ganske mangelfuld bogføring«, lige som stort set hele bogføringen fra 2015 først er kommet kurator i hænde for nylig, fordi den havde været gemt væk på en privatadresse.

Konkursboet efter Hesalight er ifølge kuratoren uden likvide midler, og derfor er retsopgøret afhængig af, om kreditorerne vil finansiere boets fortsatte arbejde.

Det er de største kreditorer ifølge skrivelsen ikke afvisende over for, men de vil i givet fald have en større del af provenuet, end deres andel af tilgodehavenderne i Hesalight berettiger til.

Lars Nørholt skriver i en email til Finans, at »stævningen var jo varslet så det kommer ikke som et yderligere chok.«

Samtidig hævder han, at kreditorerne allerede i august sidste år blev tilbudt at få indfriet gælden til kurs 100 minus renter. Det sagde de nej til, men valgte efter Hesalights konkurs at sælge virksomhedens aktiviteter til Novalume for en pris, som er fortrolig, men som han hævder var 5 mio. kr.

»Så hvordan kurator kan stille et krav mod ledelsen og bestyrelsen på 200 mio. kr., når de kunne have fået alle sine investerede penge tilbage, ja det glæder jeg mig til at høre om. Er det i øvrigt at beskytte pensionskundernes investering? Det er der ikke stillet mange spørgsmål til i pressen,« skriver han.

Finans har forgæves forsøgt at få en kommentar fra de øvrige medindstævnede.

Henrik Selchau Poulsen har ingen kommentarer udover det, der fremgår af cirkulæreskrivelsen. Pensiondanmark og Pensam har heller ingen kommentarer.

Læs også