Erhverv

Ulykker og uddannelse - byggeriet landede treårig aftale

Byggeriet fandt torsdag hinanden i en treårig overenskomst. Den handler om arbejdsulykker, social dumping og opkvalificering.

Initiativer, der skal belæmpe social dumping, er et af elementerne i en treårig aftale for byggeriet. Foto: Martin Lehmann

Kurven med stadig flere ulykker på byggearbejdspladser skal knækkes, der skal sættes barrierer op for social dumping, og der skal brede sig en opkvalificering i faget.

Det er tre af elementerne i en aftale, som arbejdstagerne og arbejdsgiverne - 3F og Dansk Byggeri - tirsdag er blevet enige om.

»Teknologiudvikling vil på uddannelsesområdet stille øgede krav til hele branchen – store som små og uanset fag. Der skal ske et generelt kompetenceløft gennem uddannelse og opkvalificering, og den udvikling har vi med overenskomstaftalen adresseret,« udtaler Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri.

Forhandlingerne mellem de to parter brød sammen i weekenden, og parterne fandt derfor hinanden i forligsinstitutionen.

Et andet element i overenskomsten er, at hovedentreprenører fremover skal give oplysninger om deres underentreprenører på begæring fra tillidsmanden eller 3F - og det er hovedentreprenørens ansvar, at også underentreprenørerne overholder de danske regler.

Det har været et krav fra 3F's side at håndtere socialdumping i overenskomsten.

»Vi har medvind i kampen mod social dumping hos både befolkningen og politikerne. Nu får vi også flere redskaber til bekæmpelse af social dumping i vores overenskomst,« siger Kim Lind Larsen, formanden for 3F's Byggegruppe, til Fagbladet 3F.

I rå tal betyder aftalen, at mindstelønnen stiger med 6 kr. i timen over de næste tre år. Derudover har byggeriet særlige forhold for akkordlønningerne, som stiger med 5,8 procent over de næste tre år.

Lærlingenes lønninger stiger med 1,7 procent om året.

BRANCHENYT
Læs også