Erhverv

Tidligere Fona-boss har tabt millioner på gældsramt selskab

Michael Kjær har tre gange inden for de seneste måneder måttet tilføre penge til sit personlige selskab.

Michael Kjær, forhenværende formand i Dansk Erhverv og topchef i Fona, har postet knap 30 mio. kr. i sit personlige selskab for nylig. Foto: Jens Dresling

For snart et år siden var Michael Kjær med til at lukke Fona, hvor han var topchef og medejer med sin familie.

Nu kæmper Michael Kjær selv med sit personlige moderselskab, Invest Group, der har eksisteret siden 1999 og de seneste fire regnskabsår har haft et samlet underskud på 70 mio. kr. efter skat.

Invest Group har en stor ejerandel i det selskab, der stod bag Fona.

Mio. kr. 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Resultat efter skat 0,4 -20,9 -2,3 -45,9 -0,7
Egenkapital 41 18,5 16,3 -30,5 -18,8

Siden regnskabsåret 2014/2015 har egenkapitalen i Invest Group været negativ, og i en lang årrække har selskabet haft en gæld på over 60 mio. kr. til kreditinstitutter.

Den seneste tid har Michael Kjær høvlet et stykke af gælden ved i alt at skyde næsten 30 mio. kr. i Invest Group ad tre omgange i henholdsvis september, november og januar.

Samtidig har Michael Kjær stillet selvskyldnerkaution over for sin bank vedrørende gælden. Det betyder, at han personligt hæfter for betalingsforpligtelserne i selskabet, hvis hovedaktivitet er »at foretage formueforvaltning, konsulent-, investerings-, industri- og handelsvirksomhed«.

Banken har ydet kreditfaciliteter »med sædvanlig kort opsigelsesvarsel«, men har ellers erklæret sin opbakning til Invest Group frem til den 30. september 2017, hvorefter aftalen skal genforhandles. Det skriver Michael Kjær i en mail til Finans.

»Der er derfor ikke tale om, at banken har givet en sidste frist til afvikling af selskabets gæld, men tværtimod at banken fortsat støtter op om selskabet,« skriver han.

Selvom Invest Group har tabt mange millioner de seneste år og har negativ egenkapital, vurderer Anders Ørgaard, professor i insolvensret på Aalborg Universitet, at selskabet er solvent på baggrund af informationerne i det seneste regnskab, der da også er aflagt under forudsætning om fortsat drift.

»Der er en høj gæld i selskabet, men hverken revisoren eller banken ser umiddelbart nogen faresignaler. Det er i hvert fald, hvad man læse ud af regnskabet. Det ser ud til, at der er en tro på, at kautionisten (Michael Kjær, red.) er god for pengene og kan betale sin gæld,« siger han.

Som ejer af Fona blev Michael Kjær og hans familie da også forgyldt i årene 2006 til 2010, hvor der blev trukket mere end 250 mio. kr. ud af elektronikkæden i udbytter.

Udover at skyde penge i Invest Group og stille selvskyldnerkaution har Michael Kjær ligeledes solgt nogle af selskabets anlægsaktiver for at nedbringe gælden i Invest Group.

Med andre ord har erhvervsmanden taget flere midler i brug for at holde liv i sit personlige selskab.

Familien Kjær
  • Familien Kjærs liv med elektronik begyndte i 1973, da Paul Kjær overtog majoriteten i elektronikkæden Fredgaard fra den daværende ejer og stifter Lauritz Fredgaard
  • I 2001 fusionerede familien deres Fredgaard-kæde med Fona. F Group A/S var en realitet
  • Fem år senere købte den norske elektronikkoncern Elkjøp Nordic 40 pct. af selskabet. Familien Kjærs ejerandel på 60 pct. forvaltes gennem selskabet MMP Invest af 1988
  • F Group er nu under afvikling

Michael Kjær købte sig ind i Fona sammen med sin familie i 2001. Elektronikkæden blev dog lukket sidste år efter flere år med massive underskud i selskabet F Group, som stod bag Fona.

Elkjøp Nordic, der ejer Elgiganten, overtog 10 af Fonas butikker, mens de resterende 46 Fona-butikker lukkede og slukkede. Det blev også enden på Michael Kjærs tid i Dansk Erhvervs bestyrelse, hvor han havde været formand i seks år.

Ligesom Invest Group er F Group også kommet med nyt regnskab for nylig. Det viste et overskud på 17,8 mio. kr., mens omsætningen var næsten halveret i selskabet, der nu er under afvikling.

Kjær-familien ejer 60 pct. af aktierne i F Group gennem selskabet MMP Invest af 1988, der efter det seneste regnskab havde en negativ egenkapital på 30 mio. kr.

Læs også