Investor

Japanske selskaber er i forandring

Jens Elkjær, adm. direktør, Skagen Fondene Danmark

Shinzo Abe blev i 2012 valgt til premierminister i Japan og introducerede samme år sin reformplan - The Three Arrows, bestående af skattepolitik, pengepolitik og strukturreformer. Mens de to første pile har skabt økonomisk stabilitet, har den tredje endnu ikke haft stor indflydelse. Det er den tredje pil, der er vigtigst, da den har til formål fundamentalt at ændre det japanske erhvervsliv.

Japanske forbrugere har generelt en lav risikoappetit. De sparer op kontant eller i obligationer med lav eller negativ rente. Det samme gælder for virksomhederne. Virksomhederne har store kontantbeholdninger, hvilket har resulteret i selskaber, der kan have lavere egenkapitalværdi end kontantbeholdningen plus ejerandele i børsnoterede eller unoterede selskaber. Uudnyttede muligheder og ineffektiv kapitalfordeling har ført til utallige ”value traps”, til skuffelse for globale investorer.

Så hvad er anderledes denne gang? Den grundlæggende forskel er, at den japanske regering nu efterspørger forandring. Regeringen er igen afhængig af, at virksomhederne gennemfører reformerne og genopliver økonomien. Men det er en vanskelig proces og ændring af kultur tager tid.

Regeringen har nu indført mindre reformer, såsom deltidsarbejde og korttidsansættelser. Desuden støtter regeringen regler for god praksis for investorer og god selskabsledelse. Sidstnævnte har haft en klar effekt.  

Vores forvaltere ser optimistisk på en række ændringer i det japanske erhvervsliv. Bl.a. i form af flere uafhængige bestyrelsesmedlemmer med relevant ekspertise, og at et stigende antal direktører bliver uddannet. Forskning har vist, at japanske ledelser har skræmmende lav viden om grundlæggende økonomiske begreber. Derudover fokuserer man på at forbedre dialogen med aktionærerne. Håbet er, at de store virksomheder vil gå i spidsen, og at principperne vil sprede sig og skabe et skifte i hele det japanske erhvervsliv.

Men der er også udfordringer f.eks. i forhold til ligebehandling af aktionærer. Vinden er vendt i Japan, og en række muligheder er kommet til syne. Japan ligner mekka for en valueinvestorer, men er naturligvis heller ikke uden risiko.

Læs også
Top job