Karriere

Disse seks fejl går oftest igen i jobansøgningen

For mange ledige kan jobansøgning være en næsten umulig opgave. Få overblikket over de hyppigste fejl her.

En utydelig beskrivelse af match mellem ansøger og job samt manglende motivation for jobbet er de to typiske fejl i jobansøgningen. Det viser en ny rekrutteringsanalyse. Foto: Colourbox

At forvandle et tomt stykke papir til en motiverende ansøgning kan være en udfodrende proces for de fleste jobsøgende.

Og ifølge en ny analyse fra konsulenthuset Ballisager er netop manglende motivation i ansøgningerne en af de mangler, som danske virksomheder oftest oplever i de ansøgninger, de modtager.

Om analysen
  • Analysen er foretaget af konsulenthuset Balligsager
  • Den er lavet på baggrund af et spørgeskema, som er udsendt til 2.247 virksomheder
  • 927 virksomheder har svaret, hvilket giver en svarprocent på 41,3 pct.
  • Både offentlige virksomheder samt større og mindre private virksomheder har deltaget i undersøgelsen
Kilde: Ballisagers rekutteringsanalyse 2018


Her er de seks typiske fejl ifølge rekrutteringsanalysen:

1. Ansøgningen beskriver ikke det faglige match mellem ansøger og job

Over halvdelen af de adspurgte virksomheder angiver manglende beskrivelse af det faglige match som den typiske fejl i ansøgningen, når danskerne skal søge nye job.

Men netop beskrivelsen af, hvorfor man som ansøger er perfekt til det job, man søger, er vigtig. Det mener Morten Ballisager, der er direktør i Ballisager, som står bag rekrutteringsanalysen.

»Ansøgningen skal vise, hvorfor virksomheden skal ansætte ansøgeren til jobbet. Men oftest adskiller den sig ikke nok fra cv’et. De kommer simpelthen til at minde for meget om hinanden,« siger direktøren.

Han mener derfor, at man som ansøger bør fokusere på at skille de to ting ad. Det kan man gøre ved klart og præcist at skrive, hvad man kan tilføre virksomheden i fremtiden.

2. Ansøgerens motivation for jobbet er utydeligt beskrevet

Et andet vigtigt aspekt i jobansøgningen er at vise motivation i ansøgningen. Her svarer 51 pct. af virksomhederne, at en utilstrækkelig beskrivelse af motivation for jobbet, er den hyppigste fejl i jobansøgningerne.

Direktør Morten Ballisager erkender, at det kan være både udfodrende og tidskrævende at beskrive sin motivation for et job på skrift. Men det betyder ikke, at man som jobansøger skal springe let over den udfordrende tekst.

»Man er simpelthen nødt til at sætte sig ned og tænke over, hvorfor jobbet og arbejdspladsen kunne være et fedt sted at arbejde. Det kan være tidskrævende, men det er vigtigt, at man bliver ved, indtil man er i mål og får beskrevet, hvorfor man brænder for jobbet,« siger direktøren.

3. Ansøgningen mangler konkrete eksempler på ansøgernes kompetencer

Manglende eksempler på hvilke kompetencer, man som ansøger kan tilføre virksomheden, rangerer ifølge rekrutteringsundersøgelsen som nummer tre over de mangler, som virksomhederne oftest møder, når de skal ansætte nye folk.

»Standardansøgninger er simpelthen no-go. Det handler kort og præcist om at skrive, hvad man kan tilbyde den pågældende virksomhed,« siger Morten Ballisager.

4. Ansøgningen er for upersonlig

Lidt under hver tredje virksomhed angiver upersonlige ansøgninger som grunden til, at en ansøger ikke får det job, de søger.

»Det er næsten en urimelig forventning at stille til ansøgerne, fordi personlighed er svær at skildre på papir. Når man prøver, bliver det ofte klichepræget, og det gør ansøgningen meget upersonlig,« siger Morten Ballisager.

Hans råd til den svære disciplin er derfor, at man tænker over, hvem man er og skriver det ind i måden, man skriver ansøgningen på. Er man eksempelvis en humoristisk medarbejder, skriver man sin ansøgning med »et glimt i øjet«, lyder rådet.

5. Ansøgningen er for teksttung

Ifølge direktøren kan en ansøgning med meget tekst let blive et irritationsmoment for arbejdsgiverne, fordi de kan opfatte det som om, at ansøgeren ikke respekterer deres tid og udelukkende fokuserer på at få egne budskaber igennem.

Derfor mener han også, at ansøgerne bør fokusere på at skære al unødvendig tekst fra.

»De ansøgere, som vover pelsen og skriver kort og præcist, lykkes bedst. Mens de ansøgere, der er bange for at skære noget væk og fortæller en hel masse, kan risikere at ende nederst i bunken, fordi de simpelthen sender de forkerte signaler,« siger Morten Ballisager.

6. Ansøgningens layout er uoverskueligt

19 pct. af de adspurgte virksomheder angiver et uoverskueligt layout, som den hyppigste fejl i jobansøgningerne. Det kan eksempelvis være, hvis en ansøgnings layout ikke giver læseren mulighed for let og hurtigt at finde nødvendige oplysninger som alder, navn og telefonnummer. Men det kan også være, hvis der er brugt mange forskellige skrifttyper og -størrelser.

Derfor er det vigtigt at holde layoutet enkelt og overskueligt samt bruge »luft« og afsnit til at dele ansøgningen op, mener Morten Ballisager.

Læs også
Top job