Serier

Udveksling på eliteniveau skal ruste studerende til det multikulturelle erhvervslivs nye krav

En lille gruppe CBS-studerende er blevet udvalgt til et eliteprogram, der giver dem mulighed for at studere i Hongkong og USA. Udvekslingen kan give et værdifuldt indblik i de kulturelle forskelle indenfor ledelse, påpeger talentmanager hos A.P. Møller-Mærsk.

Talenternes uddannelsesrejse
De danske studerende deltager i eliteudvekslingsprogrammet sammen med studerende fra henholdsvis Hongkong og USA. Arkivfoto: Mathias Christensen Udvekslingen giver de studerende et indblik i andre undervisningskulturer. I Hongkong er der eksempelvis tradition for udenadslære – med opslidende terpearbejde til følge. Arkivfoto: Joachim Adrian Michelle Vestergaard bruger i dag Globe som et erhvervsnetværk og mødes med tidligere Globe-studerende, når hun er i Hongkong eller New York. Arkivfoto: Qvartz

»Det lyder måske pompøst, men det var livsforandrende.«

Sådan lyder Michelle Vestergaards svar på, hvordan det var for hende at være en del af Globe-programmet, da hun studerede på Copenhagen Business School (CBS).

Globe er et eliteudvekslingsprogram, hvor en gruppe studerende fra CBS, Chinese University of Hong Kong og University of North Carolina, Chapel Hill studerer sammen i halvandet år.

18 unge mennesker fra hvert land drager rundt et halvt år i hvert land, hvor de studerer på de tre partneruniversiteter og oplever tre forskellige kulturer – både på studiet og ude i samfundet.

Globe har til formål at udvikle eleverne socialt og fagligt med et internationalt perspektiv ud fra tre vidt forskellige kulturelle rammer. Og på CBS er det studerende på linjen International Business (IB), der har mulighed for at søge programmet i sidste halvdel af deres bachelor.

»Idéen om at få en mere intim studieoplevelse med en lidt mindre gruppe af mennesker tiltrak mig. IB er præget af store forelæsninger uden gruppearbejde, som man har på nogle af de andre studieretninger, og efterfølgende skynder man sig tit videre til sit studiejob,« siger Michelle Vestergaard, der i dag arbejder som Head of Presales i Telia Enterprise efter en årrække i konsulentbranchen.

Rejser sammen som klasse

Allerede i gymnasiet kendte Michelle Vestergaard til Globe-programmet gennem en ven, og det var en bidragende grund til, at hun valgte IB på CBS.

20-årige August Solliv kendte også til Globe, inden han søgte ind på CBS. For ham var det også en medvirkende årsag til at læse IB. Men modsat Michelle Vestergaard har han ikke haft den fulde oplevelse endnu – han er nemlig lige påbegyndt sit Globe-program med et semester i Hongkong som det første.

I princippet skulle han og de andre være begyndt på deres Globe-forløb i North Carolina i efteråret 2020, men det satte coronapandemien en stopper for. Semesteret i USA kommer derfor til at ligge i foråret næste år, mens det i efteråret i år bliver København.

Rækkefølgen ændrer dog ikke på noget af det, som i August Sollivs øjne får Globe-programmet til at adskille sig fra et typisk udvekslingsophold.

»Vi rykker alle rundt sammen, og på den måde får vi en klassefornemmelse, hvor man kender alle,« siger han.

På Globe har de danske studerende også rigere mulighed for at designe deres egen bachelor, fordi de selv kan vælge flere af deres fag. På CBS i Danmark ville de ellers kun kunne gøre deres bachelor unik på femte semester med enten udveksling eller valgfag.

»Her i Hongkong har jeg valgt nogle fag, der er meget tungere finansmæssigt og økonomimæssigt, end man ville kunne få derhjemme. For i Hongkong er de meget stærkere på det kvantitative. Og det er klart en god ballast at have med sig videre, samtidig med at det styrker min profil,« siger August Solliv.

Han tilføjer, at han i USA vil vælge fag med fokus på innovation og en praktisk tilgang, da det er styrkerne på University of North Carolina, Chapel Hill.

Øget kulturel forståelse

Det er August Sollivs klare indtryk, at man med Globe-programmet kommer endnu tættere på et andet lands kultur end ved at rejse i landet. Og fordi de danske studerende bliver tætte med de lokale studerende i Hongkong og USA, regner han med, at det samtidig giver mere end et traditionelt udvekslingsophold. Og det er afgørende for ham.

»Jo tættere du er på kulturer, desto mere forstår du de problemer, der er rundt omkring i verden – og hvor du kan bidrage. Som 20-årig bachelorstuderende har jeg selvfølgelig prøvet noget, men jeg har ikke prøvet ret meget i forhold til den 50-årige, der er ude i verden,« siger August Solliv og fortsætter:

»Så på den måde er det også rart at få lov til at opleve nogle af de her ting tæt på og opdage, hvor man kan ændre noget og have en positiv social indvirkning i verden.«

Et studieophold eller arbejde i udlandet kan være med til at udbygge ens forståelse for forskellige kulturer og ikke mindst kulturelle forskelle inden for ledelse og forretning.

Bettina Mølgaard, Head of Global Talent Acquisition and Talent Management, Mærsk

Indsigten i andre kulturer, som August Solliv nævner, kan blive vigtig for de studerendes videre færd i erhvervslivet. Det er i hvert fald noget, der bliver lagt vægt på hos A.P. Møller–Mærsk.

»Et studieophold eller arbejde i udlandet kan være med til at udbygge ens forståelse for forskellige kulturer og ikke mindst kulturelle forskelle indenfor ledelse og forretning. Særligt vores medarbejdere i den kommercielle del af forretningen har brug for at forstå og repræsentere et globalt marked, der har kunder og samarbejdspartnere fra hele verden,« siger Bettina Mølgaard, som er Head of Global Talent Acquisition and Talent Management i A.P. Møller–Mærsk.

Hun tilføjer, at det især er inden for tech-relaterede jobs, at de oplever talentmangel.

»Vi har eksempelvis skruet gevaldigt op for vores digitale løsninger for at servicere vores kunder bedst muligt, og det er især indenfor teknologi-tunge stillinger, at vi ser de største udfordringer i forhold til rekruttering af nye talenter. Vi er i konkurrence med virksomheder fra hele verden,« siger hun.                     

Er et program som Globe med til at skabe flere kvalificerede kandidater for jer?                  

»Det er ikke et springende punkt, men at have levet i en anden kultur kan være en stærk ballast i forhold til personlig udvikling og rummelighed,« siger Bettina Mølgaard.

Anderledes undervisning

Det er 10 år siden, at Michelle Vestergaard begyndte på Globe-programmet. Og når hun i dag kalder det livsforandrende, er det både af faglige og personlige årsager.

Fagligt fik hun prøvet andre undervisningskulturer af, hvilket også fik hende til at reflektere over den måde, der bliver undervist på i Danmark.

Hun kalder den amerikanske tradition mere praktisk orienteret med fag, der kan bruges ude i virkeligheden.

»Du bliver f.eks. undervist i regnskabsanalyse af en, som rent faktisk har arbejdet med det. Den danske model er en smule mere akademisk orienteret, og i min optik er det en helt forfejlet måde at undervise business-studerende. Det er en tradition, der passer godt ind i nogle fag, men business er jo et praktisk fag,« siger Michelle Vestergaard.

I Hongkong oplevede hun omvendt en tilgang i undervisningsmetoden, der fik hende til at sætte pris på den måde, studerende bliver bedømt i Danmark. Fagene i Hongkong handlede nemlig meget om at lære stoffet udenad, så man kunne ramme så mange som muligt af lærernes buzzwords.

»Det var enormt svært at få en god karakter, for det krævede, at du terpede 24/7 og lærte alt udenad,« siger Michelle Vestergaard og mindes, at hun i Hongkong havde en lokal roommate, som på et tidspunkt sov flere nætter på biblioteket for at terpe.

»Der er det positive ved den danske tilgang, at vi bliver undervist i at være kritiske og selvtænkende. Der er mere åbenhed i svarmulighederne og for selv at tolke, og det skaber selvstændighed,« siger Michelle Vestergaard.

Et stærkt erhvervsnetværk

Men her 10 år senere er det relationerne på Globe-forløbet, der er det vigtigste for Michelle Vestergaard. Den personlige udvikling, som både sætter spor i karrieren og privatlivet. Flere af Michelle Vestergaards bedste venner i dag har hun mødt gennem Globe – enten fra sin egen årgang eller gennem Globe-netværket for tidligere og efterfølgende deltagere – og det samme gælder for hendes forlovede.

Hun tegner et billede af Globe-tiden som en boble, hvor deltagerne laver alting sammen.

»Du er i op- og nedture med dem, du er på jobjagt med dem, forbereder dig på jobinterviews, du deler livskriser, finder kærester, slår op med kærester. Det hele sker på halvandet år, hvor man virkelig kommer tæt på hinanden. Det taler også til, hvorfor vi er venner i dag,« siger Michelle Vestergaard.

Og relationerne begrænser sig ikke kun til de danske deltagere eller folk med base i Danmark.

»Når jeg har været ude at rejse i forbindelse med mit arbejde, og det eksempelvis er i Hongkong eller New York, så plejer jeg altid at spørge i Facebook-gruppen for alle i Globe-netværket, om nogen har lyst til at mødes til en kop kaffe. Og det er nemt at falde i snak med hinanden, fordi du har en stærk referenceramme fra starten,« siger Michelle Vestergaard, som også bruger gruppen, når hun slår en stilling op.

»På den måde er det også blevet et stærkt erhvervsnetværk, efterhånden som mange årgange er færdige med at studere,« forklarer hun.

Det er folk, der tør drømme stort og går meget disciplineret efter det.

Michelle Vestergaard, tidligere Globe-studerende

Samlet set har Globe-forløbet inspireret Michelle Vestergaard til at gå efter den karriere, der er rigtig for hende. Det kommer helt naturligt, når man er sammen med en gruppe af ambitiøse mennesker i lang tid, mener hun.

»Det er folk, der tør drømme stort og går meget disciplineret efter det. Den måde at tænke på gav et drive med, som jeg absolut ikke ville have været foruden. Det har helt klart hjulpet mig til at gå efter at blive konsulent, selvom konsulentbranchen er benhård og udfordrende. Du arbejder mange timer og er på en meget stejl læringskurve,« siger Michelle Vestergaard.

Hun tilføjer, at det ligeledes har gjort hende meget bevidst om, hvornår hun har brug for at udvikle sig på nye måder – hvilket er en af grundene til, at hun i dag arbejder i Telia.

20-årige August Solliv er kun lige begyndt på Globe, men han kan allerede mærke den stemning og påvirkning fra de andre studerende, der kan være med til at forme ham.

»Nogen vil nok sige, at Globe er ligesom at søge ind på IB, fordi det er så kompetitivt. På Globe er man sammen med mennesker, som virkelig er ambitiøse, som har lyst til at opdage ting og har en stærk vilje til at lære,« siger han.

Læs også