Karriere

Om stress og skam i arbejdslivet

Skam overskygger alt i en ny bog om sammenhængen mellem skam og stress. Bogen er præget af studentikost sprog og eksempler, som ikke er helt gennemsigtige. Den bør alligevel læses, da den har mange forfriskende pointer.

Skam er det nye sort i studier om psykisk arbejdsmiljø, og det er derfor en skam, at begrebet fylder alt for meget i CBS-adjunkten Pernille Steen Pedersens nye bog ”Stress og skam i arbejdslivet – en guide til fælles forebyggelse”. Bogens forfatter gør meget ud af at få sat skam på stress- og arbejdslivs-agendaen, men i sin iver efter at forfølge denne dagsorden, kommer hun til at overdrive betydningen.

Det vil være forkert at sige, at hun ser skam alle steder, da hun faktisk kommer med eksempler, hvor skam ikke er det vigtigste i forklaringerne af stress, men ikke desto mindre, så fylder skam for meget. Det er i hvert fald sjældent helt klart i eksemplerne, som bruges i bogen, at skam er så vigtigt, som forfatteren postulerer...

Læs også
Top job