Navne

Annette Sadolin: Med så mange veluddannede kvinder har rekrutteringsgrundlaget til bestyrelseslokalet og direktionen aldrig været større

75 år tirsdag: Annette Sadolin, der var direktør i en årrække, er optaget af bestyrelsesarbejde, og så er hun storforbruger af kunst og kultur.

Professionelt bestyrelsesmedlem Annette Sadolins seneste gode læseoplevelse er irske Sally Rooneys ”Skønne verden, hvor er du”.​  Hun kalder romanen for en »velskrevet, humoristisk og tankevækkende beskrivelse af den unge generation«. Foto: Liv Møller Kastrup Annette Sadolin voksede efter forældrenes skilsmisse op sammen med sin mor, der tog en uddannelse og blev ansat i et amerikansk firma. Foto: Liv Møller Kastrup Annette Sadolin lægger vægt på, at det er blevet langt mere socialt accepteret, at det er kvinden, som er familiens hovedforsørger. Foto: Liv Møller Kastrup

»Det går pinligt langsomt.«

Sådan lyder Annette Sadolins svar på spørgsmålet om, hvordan erhvervskvinder er positioneret, når det kommer til bestyrelsesposter, herunder formandsjob.

»De anbefalinger for corporate governance, som fokuserer på diversitet, herunder at få flere kvinder i bestyrelserne, har tydeligvis ikke virket efter hensigten. Det kan ses på tallene, og jeg forstår godt dem, som kræver kvoter for, hvor mange kvinder der skal sidde i bestyrelser,« påpeger hun.

Annette Sadolin, der fylder 75 år tirsdag den 4. januar, er stadig aktiv som professionelt bestyrelsesmedlem og kan se tilbage på en succesrig karriere med topstillinger herhjemme og i udlandet og en karriere som bestyrelsesmedlem siden 2004.

Hun blev den første generalforsamlingsvalgte kvinde i bestyrelsen i såvel Topdanmark som Københavns Lufthavn og DSV. Siden tog hun blandt andet plads i DSB’s bestyrelseslokale.

Konsekvenserne af skilsmissen blev et stærkt incitament for mig til at søge ind på universitetet og siden rykke til udlandet for at videreuddanne mig og finde arbejde.

Annette Sadolin, professionelt bestyrelsesmedlem og fhv. topchef, om forældrenes skilsmisse.

Aktuelt har Annette Sadolin plads i DSV’s bestyrelse, samtidig med at hun er bestyrelsesmedlem i KNI, Grønlands største handels- og servicevirksomhed, og i den erhvervsdrivende kulturfond Chart.

»Da der aldrig har været så mange veluddannede kvinder, har rekrutteringsgrundlaget til bestyrelseslokalet, men også til direktionen aldrig været større. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at det er blevet langt mere socialt accepteret, at kvinden er hovedforsørgeren,« siger hun.

Ægtefællen bakkede op

Annette Sadolin voksede efter forældrenes skilsmisse op sammen med sin mor, der i bestræbelserne på at kunne klare sig tog en uddannelse for siden at blive ansat i American Express:

»Konsekvenserne af skilsmissen blev et stærkt incitament for mig til at søge ind på universitetet og siden rykke til udlandet for at videreuddanne mig og finde arbejde.«

Annette Sadolin
 • Født den 4. januar 1947.
 • Opvokset på Frederiksberg.
 • Bosat i Hellerup.
 • Har en søster, som har gjort erhvervskarriere i England, og to halvsøskende.
 • Blev gift som 23-årig med cand. polit. Pelle Sadolin, der var erhvervsmægler, og han havde fra et tidligere ægteskab tre børn.
 • Hun har seks børnebørn, som hun er tæt på og sparrer med: »Jeg har fået meget inspiration af deres uddannelsesforløb og af, hvad de tænker om uddannelse, politik og samfundsforhold.«
 • Har bestridt flere lederstillinger inden for amerikanske General Electric (GE).
 • I 2004 tog hun fat om sin bestyrelseskarriere og har siddet i bestyrelsen for blandt andet Topdanmark, Københavns Lufthavn og DSB. Sidstnævnte post fratrådte hun i 2021.
 • Ydermere har hun haft en række poster inden for kulturlivet.
 • Hun var i 13 år bestyrelsesformand i teatret Østre Gasværk.
 • Hun sidder i bestyrelsen for DSV, KNI og Chart.

I slutningen af 1970’erne dygtiggjorde hun sig i New York på Columbia University. Hun var på daværende tidspunkt blevet gift med Pelle Sadolin, der var erhvervsmægler og bakkede op om hendes ambitioner.

»Studieopholdet medførte, at jeg fik appetit på at skabe mig en karriere i udlandet, og siden blev det netværk, som jeg opnåede på universitetet, noget væsentligt, som jeg kunne trække på, da jeg blev leder,« pointerer hun.

Annette Sadolin begyndte sin karriereopstigning i Baltica Re, som siden blev købt af amerikanske General Electric (GE). Hér blev hun midtvejs i 1980’erne underdirektør og siden vicedirektør, inden hun blandt andet kom i direktionen i GE’s tyske virksomhed. Ligeledes havde hun inden for General Electric bestyrelsesposter i USA, Asien og Europa.

»Jeg er taknemmelig over, at jeg mødte Jack Welch, som stod i spidsen for GE og dannede skole for en hel generation af ledere,« siger hun og fortsætter:

»Det kom mig til gode, at GE lagde vægt på dels at udvikle ledere, dels på diversitet i valget af ledere.«

Kan virke lidt hård

Når hun bliver bedt om at pege på sine forcer som leder, nævner hun en direkte facon, empati, evnen til at spotte talent og at være fremsynet med, hvad der skal på agendaen. Hvad angår svagheder og begrænsninger, svarer Annette Sadolin:

»Jeg kan af og til virke lidt hård og måske også for direkte i min facon, og så har jeg måttet arbejde med min generthed.«

Annette Sadolin, der mistede sin ægtefælle for godt fem år siden, bor i Hellerup, og hun er glad for at være tæt på København, da hun er en storforbruger af kunst og kultur.

Inden coronanedlukningen i december oplevede hun ”1001 Nat” på Teater Republique på Østerbro og udstillingen ”Light & Space” på kunstcentret Copenhagen Contemporary. Begge dele var store oplevelser for hende.

Annette Sadolins seneste gode læseoplevelse er romanen ”Skønne verden, hvor er du” af irske Sally Rooney.

»Det er en velskrevet, humoristisk og tankevækkende beskrivelse af den unge generation,« konstaterer Annette Sadolin.

Inden biograferne måtte lukke, fik hun set den nye James Bond-film, ”No Time to Die”:

»Den var underholdende, og det var morsomt at opleve, hvor politisk korrekt filmen er.«

Læs også
Top job