Økonomi

Mere end 300.000 danske job er sat på højkant af coronakrisen

Finansministeriet vurderer, at 307.000 job er påvirket af coronakrisen. De første 48.000 job er tabt - resten er på støtten.

Der vil komme både fyringer og konkurser, når statens hjælpepakker ophører, lyder den i den økonomiske redegørelse, som finansminister Nicolai Wammen præsenterede tirsdag. Restaurationsbranchen er blandt de hårdest ramte. Foto: Thomas Emil Sørensen

Fra marts til april oplevede Danmark det største hop i den sæsonkorrigerede ledighed fra en måned til den næste siden Depressionen i 1930’erne. Ledigheden steg med 13.400 personer. Men hvor mange job er lige nu på spil på grund af coronakrisen?

Det giver Finansministeriet for første gang sit bud på i ministeriets prognose Økonomisk Redegørelse, der kom på gaden tirsdag.

I alt 307.000 danske job er ifølge Finansministeriet »påvirkede« af krisen.

»Coronakrisen har vendt udviklingen på arbejdsmarkedet ganske drastisk. På baggrund af foreløbige tal er det aktuelt vurderingen, at op mod 307.000 job er påvirkede,« hedder det i redegørelsen.

Tallet bygger på, at antallet af tilmeldte ledige er steget med 48.000 personer siden begyndelsen af marts. Dertil kommer 205.000 job, som lige nu er understøttet af regeringens lønkompensationsordning og yderligere 54.000 små selvstændige og freelancere, som er omfattet af en tilsvarende kompensationsordning.

Især job inden for handel samt på hoteller og restauranter er ramt, når Finansministeriet lægger tallene for stigningen i antal tilmeldte ledige sammen med antallet af job på lønkompensation.

For handelsbranchens vedkommende gælder det knap 65.000 job - eller 13,4 pct. af alle job i branchen. For hoteller og restauranter er godt 45.000 job - eller 34,5 pct. af alle job i branchen - ramt.

Lønkompensationsordningen udløber 8. juli, men fagbevægelsen ønsker ordningen forlænget.

Finansminister Nicolai Wammen løftede ved præsentationen af sin økonomiske redegørelse tirsdag ikke sløret for, om regeringen er indstillet på en forlængelse, men han slog fast, at næste skridt bliver »udfasning« af hjælpepakkerne.

Onsdag offentliggør regeringens økonomiske eksperter med tidligere overvismand Torben M. Andersen i spidsen deres bud på, hvordan ordningerne kan udfases.

Hvad de økonomiske eksperter når frem til, er endnu uvist, men den økonomiske redegørelse løfter dog en flig af konklusionen ved i en note at referere til den endnu ikke offentliggjorte rapport.

Her hedder det, at der vil komme fyringer og konkurser efter hjælpepakkerne, men at Danmark er godt rustet i form af et fleksibelt arbejdsmarked:

»Størrelsesordenen af tilbageslaget medfører, at der uundgåeligt – trods de mange hjælpepakker – vil være virksomheder, der går konkurs, og medarbejdere, der mister jobbet. Det er vigtigt for en hurtig genopretning af produktionen efter tilbageslaget, at tabt kapital og ledig arbejdskraft hurtigt kan finde anvendelse i andre virksomheder. Her er Danmark forholdsvis godt stillet i kraft af blandt andet et fleksibelt arbejdsmarked,« hedder det med reference til ekspertrapporten.

For 2020 som helhed forventer regeringen nu en gennemsnitlig ledighed på 146.000 personer, efter at den siden 2018 har ligget stabilt omkring 104.000 personer frem til februar i år. Målt i procent ventes ledigheden i år at runde 4,8 pct.

BRANCHENYT
Læs også