Økonomi

Kvinder bærer den største økonomiske byrde af pandemien

Kvinderne har ifølge internationale undersøgelser måttet tage det største slag, hvad angår økonomien gennem coronakrisen. Konsekvensen er ifølge eksperter, at udviklingen inden for ligestilling sættes flere år tilbage.

Det er blandt andet stigningen i mængden af husligt arbejde og omsorgsarbejde – som særligt kvinder påtager sig – der har medført, at kvinder kommer til at stå i en vanskeligere økonomisk situation end mænd på den anden side af pandemien.  Foto: Martin Bubandt Dagskole hos FO Aarhus, hvor der foregår handicapundervisning. Der undervises i madlavning, mandala, samfundsfag og/eller engelsk, som skal klæde deltagerne på til at komme tættere på et job. Foto: Casper Dalhoff

Pandemien har haft store konsekvenser for de fleste – det gælder psykisk og fysisk såvel som socialt. Men snakker vi økonomiske konsekvenser, er der særligt en gruppe, som bærer en stor byrde: kvinderne.

PWC Global, der hvert år tager temperaturen på ligestillingen på arbejdsmarkedet, går så langt som at døbe det »shecession«, altså en recession med kvindeligt fortegn...

BRANCHENYT
Læs også