Serier

Disse brancher er hårdest ramt af coronakrisen

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, hvilke brancher der har sendt flest hjem på lønkompensation i år. Især to brancher har været hårdt ramt.

Corona rammer verden

Coronapandemien har savet enkelte brancher midt over, mens andre i dansk erhvervsliv knap nok kan mærke krisen.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der har opgjort, hvor mange ansatte de enkelte brancher har været nødt til at sende hjem på lønkompensation siden årsskiftet.

»Tallene viser med al tydelighed, at den anden smittebølge har ramt dansk erhvervsliv enormt skævt. Oplevelseserhvervene er blevet skubbet dybere ned i krisen samtidig med, at byggeriet samt dele af industrien befinder sig i et rendyrket opsving,« siger Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, i en kommentar.

I alt har næsten 99.000 danskere været sendt hjem på lønkompensation siden januar. Men to brancher skiller sig markant ud.

Den hårdest ramte branche er handelsbranchen, hvor næsten 34.000 ansatte har været hjemsendt.

»Det hænger naturligt sammen med, at de små udvalgsbutikker var tvangslukkede frem til starten af marts. Dertil har indkøbscentre, stormagasiner og arkader med et areal på 15.000 m2 eller derunder været lukket frem til midten af april,« siger Tore Stramer.

Herefter følger hotel- og restaurationsbranchen med 31.400 lønkompenserede job. Det svarer til omkring 30 pct. af de beskæftigede i branchen.

Derfra er der et spring ned til den næste branche på listen, som er kultur- og fritidsbranchen med 11.000 lønkompenserede.

Den er efterfulgt af branchen ”andre serviceydelser”, som på trods af det lidt ubehjælpsomme navn egentlig bare er et sammenkog af forskellige serviceerhverv - heriblandt landets frisører. Her har næsten 6.700 været sendt hjem siden nytår.

Omvendt er nogle af landets største brancher gået gennem coronakrisen uden nærmest at få en skræmme.

Tallene viser eksempelvis, at byggebranchen blot har hjemsendt 760 personer på lønkompensation, hvilket svarer til omkring 0,5 pct. af det samlede antal ansatte i byggesektoren.

Ifølge tallene fra Danmarks Statistik har staten i alt brugt 2,8 mia. kr. på lønkompensation siden årsskiftet.

BRANCHENYT
Læs også