Politik

17.000 danskere er sygemeldt med stress hver eneste dag

Ifølge en undersøgelse af danskernes sygefravær betyder stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø, at 17.000 danske lønmodtagere hver dag er sygemeldt.

I en tid med mangel på arbejdskraft, er 3,8 mio. årlige sygefraværsdage pga. stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø voldsomt, mener FTF-formand Bente Sorgenfrey. Arkivfoto. Foto: Eric Audras

3,8 mio. sygefraværsdage årligt skyldes stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Det viser en ny stor undersøgelse, som konsulentfirmaet Cowi har udarbejdet for hovedorganisationen FTF. Undersøgelsen kortlægger såvel FTF-faggruppernes som danskernes arbejdsmiljø generelt.

Tallene taler næsten for sig selv, mener FTF-formand Bente Sorgenfrey.

»Det er meget, og det er voldsomt. Tænk på hvor meget 3,8 mio. arbejdsdage ville kunne bidrage med i en tid, hvor alle taler om, at der er mangel på arbejdskraft,« siger Bente Sorgenfrey.

I den generelle undersøgelse svarer et repræsentativt udsnit af danske lønmodtagere, at de i gennemsnit har haft 6,9 sygefraværsdage inden for det seneste år. Heraf har 20 pct. ifølge de adspurgte selv været på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Hvis man ganger tallet op, bliver det til 3,8 mio. fraværsdage årligt eller til at 17.000 danskere hver dag er sygemeldt på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Tallene skal ifølge seniorforsker på Det nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Jesper Kristiansen, ses i lyset af, at 15 pct. af danskerne ifølge NFA’s opgørelser »ofte« eller »hele tiden« har følt sig stressede inden for de seneste 14 dage.

Bente Sorgenfrey sidder i et ekspertudvalg, som regeringen har nedsat, og som efter sommerferien skal komme med anbefalinger til en gentænkning af hele arbejdsmiljøindsatsen i Danmark. Det skyldes bl.a., at udviklingen i danskernes psykiske arbejdsmiljø går den forkerte vej i forhold til de politiske målsætninger.

Ifølge Bente Sorgenfrey er nye håndfaste krav til arbejdsgiverne en uomgåelig del af løsningen. Det skal ske i form af den første danske lovbekendtgørelse om, hvordan arbejdsgiverne skal forebygge dårligt psykisk arbejdsmiljø og håndtere problemer.

Chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Christina Raby advarer dog mod uden videre at koble stress og arbejde.

»Vi må ikke forsimple stress og lave den fejlslutning, at stress altid og udelukkende skyldes arbejdet, bare fordi man er sygemeldt fra arbejde. Stress er uhyre kompliceret, og den erkendelse er første skridt til at bekæmpe det,« siger hun.

Christina Raby påpeger, at undersøgelser f.eks. har påvist, at ledige er langt mere stressede end beskæftigede.

Læs også
Top job