Politik

Danskernes gæld til det offentlige har kurs mod rekord grundet it-problemer

Problemer med at koble ca. 800 offentlige instanser op på et it-system ventes at forøge danskernes gæld med milliarder de kommende år.

Et nyt ejendomsskattesystem må udskydes til 2024, da flere it-systemer i skatteforvaltningen er ramt af problemer og forsinkelser. Arkivfoto: Jens Dresling

Trods politiske forsøg på at vende udviklingen i den offentlige gældsinddrivelse vil danskernes gæld til bl.a. Skattestyrelsen, kommuner og politiet sandsynligvis sætte rekorder de kommende år.

Onsdag annoncerede skatteminister Morten Bødskov, at et nyt ejendomsskattesystem må udskydes til 2024. Samtidig vil et nyt system til inddrivelse af offentlige tilgodehavender hos borgere og virksomheder først være i fuld drift i 2021 og ikke som planlagt i 2019.

Ved årsskiftet til 2019 ramte borgernes og virksomhedernes gæld til det offentlige 118,2 mia. kr. Udviklingen vil ifølge ministeren fortsætte, fordi der er problemer med at koble de ca. 800 offentlige instanser op på det ellers færdige it-system.

»Selv med en målrettet indsats må gælden forventes at stige, bl.a. fordi der er mange borgere uden betalingsevne,« siger Morten Bødskov.

Rigsrevisionen har tidligere påpeget, at sådanne forsinkelser ikke bare kan kompenseres med inddrivelse senere, fordi skyldnerne kan miste betalingsevne undervejs.

Det hører dog også med til historien, at dele af gælden helt fra begyndelsen er opstået hos borgere uden penge på lommen. Skatteministeriet anslår, at man reelt kun kan inddrive ca. en fjerdedel af de 118,2 mia. kr.

Det lykkedes ikke onsdag at få ministeriets skøn over den forventede udvikling, men alene fra 2018 til 2019 steg gælden med næsten 10 mia. kr. Det var endda til trods for, at Gældsstyrelsen helt ekstraordinært eftergav gæld for 5,3 mia. kr. på baggrund af en folketingsbeslutning, der skulle være med til at knække kurven.

Jørn Rise, formand for fagforeningen Dansk Told- og Skatteforbund, vurderer, at gælden vil runde 150 mia. kr., før den begynder at falde igen. Det baserer han bl.a. på, at gælden hvert år bliver tilskrevet en rente på 8,05 pct.

»Det er jo nærmest åger i det nuværende nulrente-miljø, og så længe vi har det system, vil det bare generere mere og mere gæld,« siger han.

I 2017 inddrev Gældsstyrelsen tilgodehavender for 7,2 mia. kr. Men samme år løb der renter på gælden for 6,2 mia. kr.

Peter Loft var departementschef i Skatteministeriet indtil 2012. Han mener, at Jørn Rises skøn ikke er noget dårligt bud. Måske kan det endda blive endnu højere, hvis der kommer en økonomisk lavkonjunktur, vurderer han.

Skatteminister Morten Bødskov siger:

»Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at få gældsinddrivelsen op i gear, men jeg må erkende, at der fortsat er lang vej igen. Nu arbejder vi på at få fundamentet på plads.«

BRANCHENYT
Læs også