Politik

Alle seks statsrevisorer er enige: Går videre med sag om dab-udbud

Statsrevisorerne ønsker, at Rigsrevisionen fremlægger et notat om sagen inden en eventuel undersøgelse af dab-udbuddet.

Den 5. november blev der afholdt tavshedsdemonstration ved Kulturministeriet som følge af Radio24syvs lukning. Foto: Thomas Borberg/Ritzau Scanpix

Fredag mødtes statsrevisorerne for at beslutte, om man ønsker Rigsrevisionens undersøgelse af dab-udbuddet, der sidst i oktober blev vundet af Radio Loud.

De seks statsrevisorer fra Enhedslisten, Socialdemokratiet, Venstre, Liberal Alliance, De Radikale og Dansk Folkeparti mødtes, efter at Enhedslistens statsrevisor, Frank Aaen, har givet udtryk for et ønske om en undersøgelse foretaget af Rigsrevisionen.

Efter dagens møde er samtlige statsrevisorer blevet enige om at gå videre med sagen.

»Vi er blevet enige om at bede Rigsrevisionen om at lave et notat om sagen, der fokuserer på forløbet, altså hvordan er sagen kørt, og herunder spørgsmålet om klageadgang. Underforstået: Kan det være rigtigt, at der ikke er en klageadgang?« siger Frank Aaen.

Notatet kan enten være udtømmende, når det kommer, eller vi kan sige ”okay, så må vi gå videre med en egentlig undersøgelse”. Fordelen ved notatet er, at det kommer hurtigere.

Frank Aaen, Enhedslistens statsrevisor

I en mail til Jyllands-Posten har Frank Aaen argumenteret for, at Rigsrevisionen skal behandle sagen. Han skriver bl.a. at sagen skal undersøges »ud fra det faktum, at det drejer sig om at bruge ca. en kvart mia. kr. af skatteydernes penge« og stiller spørgsmål ved, »om det er forvaltningsmæssigt i orden, at der ikke er en klagemulighed over afgørelsen af et udbud, og at et væsentligt kriterium for afgørelse af udbuddet fastlægges, efter de indsendte bud er kendt af dem, der skal afgøre sagen.«

Begge punkter danner baggrund for statsrevisorernes ønske om, at Rigsrevisionen kigger på sagen.

»Jeg tror, at der er bred enighed om, at det her må man kigge på. Det er både en sag, der har stor offentlig bevågenhed, men som jo også drejer sig om principper. Herunder et stort beløb,« siger Frank Aaen.

I mailen beskrev Frank Aaen desuden, at selve behandlingen af de indkomne bud til Radio- og tv-nævnet »må siges at være i strid med almindelig forvaltningsret«, efter det kom frem, at »fastlæggelsen af et afgørende kriterium for udvælgelse af det vindende bud først blev fastlagt efter de indkomne bud var kendt«.

Sendetilladelsen

Den 31. oktober udløb Radio24syvs sendetilladelse på FM. Radiokanalen valgte ikke at byde ind på en forlængelse, da man ikke ville imødekomme den daværende VLAK-regering og DF’s krav om, at mindst 70 pct. af de redaktionelle medarbejdere skal opholde sig mindst 110 km uden for København.

Tilladelsen gik til Radio4, der begyndte at sende den 1. november.

Da det var klart, at Radio24syv ville lukke på FM-båndet, blev der taget initiativ til en dab-kanal for en fireårig periode med et tilskud på 70 mio. kr. årligt og uden geografiske krav.

Kanalen blev sendt i udbud, og Radio24syv bød ind i konkurrence med Loud og DK4.

Loud vandt udbuddet den 22. oktober.

Ønsket om, at Rigsrevisionen fremlægger et notat om sagen, er første stadie frem mod en eventuel undersøgelse af dab-udbuddet.

»Notatet kan enten være udtømmende, når det kommer, eller vi kan sige ”okay, så må vi gå videre med en egentlig undersøgelse”. Fordelen ved notatet er, at det kommer hurtigere,« siger Frank Aaen.

Statsrevisoren for Liberal Alliance, Villum Christensen, udtalte i sidste uge til Jyllands-Posten, at han var enig i Frank Aaens ønske, men at han gerne vil sikre, at »der kan formuleres et undersøgelsesspørgsmål, som ligger inden for Rigsrevisionens mandat«.

Der skal to statsrevisorer til, før Rigsrevisionen tager en sag op.

Den 22. oktober udnævnte Radio- og tv-nævnet Loud som vinder af dab-udbuddet. De tre radiokandidater, der havde budt på kanalen – herunder Loud, Radio24syv og DK4 – fik efterfølgende mulighed for at indsende spørgsmål til nævnet om afgørelsen. Radio24syv stillede bl.a. spørgsmål til nævnets regnemetode, der blev brugt til at vurdere ansøgernes programplaner.

Den 1. november offentliggjorde Radio- og tv-nævnet sine svar, og konklusionen blev, at udbuddet ikke skulle gå om. Fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S) og medieordførerne holdt også møde med repræsentanter fra Radio- og tv-nævnet, men dette gav heller ikke nævnet anledning til at ændre afgørelsen. Den 6. november meddelte Radio24syv ud, at man vil gå til ombudsmanden, hvis ikke denne tog sagen op af egen drift. Ombudsmanden har efterfølgende meddelt, at man ikke går ind i sagen.

BRANCHENYT
Læs også