Politik

Ny grøn finanslov giver 1/42 af regeringens klimamål

Der er et stykke vej fra regeringens grønne finanslov og til målet om 70 pct. lavere CO2-udslip om 10 år. En ny grøn fond  til 25 mia. kr. skal levere en god del.

Med finansminister Nicolai Wammen (th.) i front præsenterede regeringen, de Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet mandag aften den nye finanslov, som skal have et stort grønt sigte, bl.a. 25 mia. kr. til en ny grøn fond.  
Foto: Jens Dresling, Scanpix.

Den blev solgt som den grønneste finanslov nogensinde, da regeringen og støttepartierne Radikale Venstre, SF, Enhedslisten samt Alternativet sent mandag aften kom frem efter ugers finanslovsforhandlinger.

»Med et mål om en reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til 1990, er der store ambitioner for klimaindsatsen,« står der i aftaleteksten, der kom en time efter selve præsentationen, med henvisning til de grønne initiativer.

»Med finanslovsaftalen for 2020 er regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet enige om at gennemføre en række initiativer, der styrker indsatsen for et bedre miljø, skaber mere natur, og som samlet forventes at nedbringe drivhusgasudledningen i 2030 med mindst 0,5 mio. ton CO2-ækvivalenter på nationalt plan,« står der i aftaleteksten.

Men ifølge de seneste oversigt fra Energistyrelsen kommer de indsatser næppe til at rykke meget.

Tallene viser, at den danske CO2-udledning i 2020 er på 44 mio. tons. Dette tal vil uden nogle yderligere initiativer være nede på 38,2 mio. tons CO2 i 2030, mens målet – de 70 pct. reduktion ifht. vores udledning i 1990 – betyder, at Danmark skal ned på ca. 23 mio. tons i 2030.

Dermed er der behov for at reducere udslippet med 21 mio. tons de kommende 10 år, og her vil regeringen med den nuværende finanslovsaftale reducere udslippet med 1/42.

Tiltagene, der skal sikre de »mindst 0,5 mio. tons« varierer, men det bliver især indførslen af den nye ”Danmarks Grønne Fremtidsfond”, der skal have en samlet kapacitet på 25 mia. kr.

»Fonden skal bidrage til en national og global grøn omstilling, herunder udvikling og udbredelse af nye teknologier, omlægning af energisystemer til vedvarende energi, lagring og effektiv anvendelse af energi mv. og fremme af global eksport af grøn teknologi, særligt inden for vind. Samtidig skal fonden bidrage til at løse de udfordringer, som klimaforandringerne og en voksende verdensbefolkning skaber i form af fødevaremangel og vandknaphed,« skriver regeringen og de andre partier om fonden.

Konkret afsættes der på finansloven 76 mio. kr. i 2020, 170 mio. kr. i 2021 og 264 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til afdækning af statsfinansielle risici.

CO2-udledningen målt i mio. tons CO2-ækvivalenter. Kilde: Energistyrelsens basisfremskrivning uden ekstra tiltag.


1990 2005 2020 2025 2030


Faktiske udledninger 70,8 66,2 44,2 41,2 38,2
Korrigerede udledninger 76,5 67,4 44,2 41,2 38,2
El- og varmeforsyning 31,0 21,7 7,1 4,5 2,7
Transport 11,8 14,5 13,8 13,7 13,1
Erhverv 11,8 12,4 8,0 8,1 7,8
Husholdninger 5,1 3,9 1,9 1,5 1,2
Landbrug 12,7 10,8 10,4 10,4 10,5
Øvrige (procesrelaterede) 4,1 4,0 3,0 3,0 2,9
Ikke-kvote
39,8 32,0 30,9 29,7
Læs også