Serier

Hastepulje til coronaforskning dækker langtfra alle foreslåede projekter

32 corona-relaterede forskningsprojekter søger om støtte for op mod 160 mio. kr. fra regeringens pulje på 50,3 mio. kr. Enhedslisten vil have regeringen til at afsætte endnu flere penge.

Corona rammer verden
Lars Østergaard er overlæge på afdelingen for infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital. Han har søgt 7 mio. kr. i støtte fra statens hastepulje til coronaforskning til et projekt, som med blodtransfusioner skal overføre immunitet fra raskmeldte coronapatienter til folk, der er syge eller endnu ikke smittet. Foto: Helle Arensbak

Der er ikke afsat penge nok til at støtte alle de corona-relaterede forskningsprojekter, som ifølge forskere kan gøre en forskel inden for kort tid.

Det er kendsgerningen, efter at de sundhedsvidenskabelige dekaner på universiteterne i Aalborg, Aarhus, Odense og København samt DTU og Statens Serum Institut har samlet og foretaget den første screening af relevante studier.

Torsdag modtog Styrelsen for Forskning og Uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet i alt 32 forslag til projekter, der vurderes relevante for den hastepulje på 50,3 mio. kr. i forskningsmidler, som regeringen har afsat. Samlet set er der projekter for 155-160 mio. kr., oplyser styrelsen.

Vi taler om udgifter for milliarder lige nu, og så vil det være ærgerligt, hvis 10-15 mio. kr. afgør, om et godt projekt, der kan gøre en forskel, kommer igennem

René Christensen, finansordfører for Dansk Folkeparti

Ole Skøtt, som er sundhedsvidenskabelig dekan på Syddansk Universitet og har været med til at indsamle forskningsprojekter fra de fire universiteter og sygehusvæsenet, oplyser, at dekanerne havde en bruttoliste på 50-60 projekter.

»Jeg tror, at vi indsendte 23 projekter til ministeriet. Vi har prioriteret de projekter, der hurtigst kan få betydning for den aktuelle pandemi. Idéer, som skal testes på mus osv. og har lange udsigter, har vi i første omgang ikke prioriteret,« siger han.​​

Ole Skøtt fortæller, at der bl.a. er indsendt projekter om hurtigere og forbedret diagnostik af sygdommen hos de mest alvorligt syge patienter, som ender i respirator, og om smitteveje og udbredelse af coronavirus.

På Rigshospitalet skal læger på intensivafdelingen bruge ca. 5 mio. kr. til hurtigst muligt at indlede kliniske forsøg med behandling med binyrebarkhormon, i håbet om at alvorligt syge coronapatienters tid i respirator kan afkortes med et døgn og dermed frigøre 10 pct. af respiratorkapaciteten.​​

Og på Aarhus Universitetshospital søger forskere ca. 7 mio. kr. til i de kommende uger at igangsætte forsøg, der med blodtransfusioner skal overføre immunitet fra raskmeldte coronapatienter til folk, der er syge eller endnu ikke smittet, oplyser professor i infektionssygdomme Lars Østergaard.

»Tæt fokus på patienterne«

Ifølge Ole Skøtt har de fleste projekter indsendt fra universiteter og sygehusvæsen »meget tæt fokus på patienterne, men nogle har også fokus på beskyttelse af sundhedspersonalet, for hvis de bliver syge, er det ikke godt«. ​​

»Der er 50 mio. kr. i puljen, så alle projekterne kan selvfølgelig ikke blive støttet. Men fra dekanernes side synes vi, at det er gode projekter, som vi bakker op om,« siger Ole Skøtt.

Coronaforskning

Lægemiddelstyrelsen har registreret 173 projekter på verdensplan, hvor læger og forskere arbejder for at behandle og forebygge coronavirus og covid-19.

Adskillige projekter finder sted i Kina, hvor coronapandemien tog sin begyndelse, men der er også lovende studier registreret i USA og i en række europæiske lande.

Pr. 17. marts var der registreret 169 studier af lægemidler til behandling af infektionen. 15 af dem blev af styrelsen vurderet som »væsentlige«. Det vil sige, at styrelsen vurderer, at »studierne er lavet på en måde, der gør, at de potentielt kan give vigtig viden ift. udvikling af medicin mod corona«, som det hedder på styrelsens hjemmeside.

Lægemiddelstudierne omhandler bl.a. forsøg med malariamedicinen Klorokin, gigtmedicin og anti-hiv-medicinen Kaletra i bestræbelserne på at finde en kur mod corona.

Tre af fire registrerede vaccinestudier blev af Lægemiddelstyrelsen vurderet som »væsentlige«.

Kilde: Lægemiddelstyrelsen

Foruden regeringens hastepulje har Novo Nordisk Fonden akut afsat 50 mio. kr. til videnskabelige projekter, der bl.a. tester nye behandlinger til coronapatienter, oplysningsmæssige tiltag og sociale tiltag til gavn for udsatte grupper under coronakrisen. Og Carlsbergfondet bevilgede torsdag 25 mio. kr. til bl.a. udviklingen af en vaccine.

EL: Afsæt flere penge

Lars Østergaard har også søgt midler i Novo Nordisk Fondens pulje, men selv med fondsmidler lagt til er der ikke 160 mio. kr. til at dække de 32 foreslåede projekter. Enhedslisten vil nu have uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen til at udvide hastepuljen.

»Hvis der er initiativer, som kan sættes i værk nu, skal vi gøre det. Det handler om at sikre den bedst mulige indsats og hjælp til patienterne. Vi mangler viden om, hvad der virker, og hvor godt det virker. Det kan forskning bidrage til,« siger sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL).​​

Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, er også klar til at udvide puljen.

»Det er ikke en blankocheck. Men det, der giver mening, er vi positivt indstillet over for at støtte. Vi taler om udgifter for milliarder lige nu, og så vil det være ærgerligt, hvis 10-15 mio. kr. afgør, om et godt projekt, der kan gøre en forskel, kommer igennem,« siger han.

Ane Halsboe-Jørgensen vil nu gennemgå de 32 foreslåede projekter og først derefter tage stilling til, om man skal udvide hastepuljen, men »jeg afviser intet«.

Ane Halsboe-Jørgensen glæder sig først og fremmest over den store aktivitet og hastighed ude i laboratorierne.

»Det er imponerende og meget opløftende, at man i forskningsmiljøer landet over har reageret så hurtigt, taget ansvaret på sig og meldt så mange projekter ind til os,« siger ministeren.

Læs også