Politik

»Selv om jeg ser lidt træt ud, så er der grund til at glæde sig over det her resultat«

Statsminister Mette Frederiksen er glad for større rabat, midler til klimaet og mulighed for at skride ind mod lande, der krænker retssikkerheden.

Statsminister Mette Frederiksen glæder sig over budgetaftalen, bl.a. fordi der kommer flere midler til klimaet end i den nuværende aftale. Foto: John Thys/Reuters

Det holdt lidt hårdt, men da solen begyndte at vise sig over topmødets femte dag, lød budskabet »Deal!« endelig på EU-formand Charles Michels Twitter-profil.

Statsminister Mette Frederiksen mødte kort efter danske medier, og hun erklærede sig glad og tilfreds.

»Ud over at den økonomiske ramme er blevet bedre og mere balanceret og dermed mere ansvarlig, er det altså også lykkedes både i forhold til retsstatsprincipper og klima og den grønne indsats at få forstærket budgettet. Så selv om jeg ser lidt træt ud, så er der grund til at glæde sig over det her resultat,« sagde Mette Frederiksen.

Hun fremhævede, at det lykkedes at få en »bedre balance« mellem direkte støtte og udlån fra den nye genopretningsfond på 750 mia. euro.

Det oprindelige forslag var, at 500 af milliarderne skulle gives som støtte og 250 som lån. Men efter hårdt pres fra Danmark, Holland, Sverige, Østrig og Finland kom støttedelen ned på 390 mia. euro.

Dertil kom en dansk rabat, der stiger fra i dag ca. 1 mia. kr. om året til fremover ca. 2,7 mia. kr.

Samtidig blev det aftalt, at et kvalificeret flertal af lande kan beslutte at trække EU-støtte fra et medlemsland, hvis de vurderer, at landets retssikkerhed ikke lever op til EU’s værdier.

»Samlet set en rigtig, rigtig god aftale for Europa og en rigtig, rigtig god aftale for Danmark,« sagde Frederiksen.

Flere ting på én gang

På vejen ned fra de 500 til de 390 mia. euro blev der skåret i den støtte, der var bebudet til bl.a. forskningsprogrammet Horizon og en pulje, der skal støtte den grønne omstilling i Østeuropa. Men Mette Frederiksen mener, at det er forkert at betragte det som en nødvendig pris. For trods nedskæringerne fra det oprindelige forslag bliver bevillingerne højere, end de er i det gamle budget.

»Jeg mener ikke, det er en rigtig fremstilling af tingene. Hvis man sammenligner det budget, der rinder ud nu, med det, der er vedtaget, så er der med det fremtidige budget langt, langt større fokus på det, man kan kalde det moderne. Klimaet har aldrig stået så stærkt i det europæiske budget, som tilfældet er nu. Landbrugsstøtten kommer til at gå ned. Samhørighedsmidlerne en lille bitte smule ned«.

Det er et Europa, der går styrket ud ad døren, om end klokken er blevet mange.

Mette Frederiksen, statsminister

I det nuværende budget bruges 20 pct. af de samlede EU-midler på grøn omstilling. I det nye budget skal den andel stige til 30 pct.

»I al beskedenhed vil jeg mene, at vi her over de seneste dage har vist fra dansk side, at vi kan flere ting på én gang. Da vi gik i gang med at forhandle, var der rigtig mange, der sagde, at vi ikke kan få en ordentlig dansk rabat. Og at vi ville ikke kunne sætte et grønt fingeraftryk. Og vi ville ikke kunne håndtere spørgsmålet om retssikkerhed. Alle tre ting er faktisk lykkedes,« sagde statsministeren.

Tror du, at det kunne være blevet endnu grønnere, hvis du ikke havde stået så hårdt på at få udgifterne ned?

»Altså, du har aldrig haft et så grønt budget som det, der kommer. Og du har aldrig haft et retsstatsprincip, der står så stærkt som nu. Og du har så heller ikke på noget tidspunkt haft så god en dansk rabat. Jeg synes, det viser, at man kan godt opnå flere resultater på en og samme tid.«

Men tror du, det kunne være blevet grønnere, hvis I ikke havde stået så hårdt på at få udgifterne ned?

»Det er jo kontrafaktisk historieskrivning. Det begiver jeg mig sjældent og nødigt ud i.«

Orbán gav sig

I forhold til retssikkerheden kæmpede Ungarns premierminister, Viktor Orbán, med støtte fra Polen og Slovenien længe mod koblingen til budgettet. Modellen skal finpudses den kommende tid.

»Det er rigtig, rigtig godt og på sin plads og på tide, at vi har skabt en kobling. Der er ingen grund til at lægge skjul på, at det her er noget af det, der har været det sværeste i forhandlingerne. Jeg har selv siddet meget direkte involveret. Der er stadigvæk noget arbejde, der skal foregå. Men princippet er blevet slået fast,« sagde Mette Frederiksen.

Selv om statsministeren har arbejdet målrettet på at nedbringe andelen af direkte støtte i den nye genopretningsfond, betonede hun samtidig tyngden af, at EU for første gang i fællesskab vil optage lån for at give pengene videre i direkte støtte til medlemslande, der er i store problemer på grund af coronavirussen.

»Det er en rigtig, rigtig stor beslutning. Jeg er ikke i tvivl om, at Europa har behov for en genopretningsfond. Vi har ikke stået i en større og mere alvorlig krise i moderne tid end den, vi står i netop nu på grund af covid-19. Tilbageslaget for de europæiske økonomier er meget stort, ikke mindst i indeværende år. Så der er behov for en genopretningsfond. Det er en stor beslutning. Det er en mere balanceret og klogere beslutning end den, der var lagt op til, men det er en stor beslutning, der er truffet. Og det er et Europa, der går styrket ud ad døren, om end klokken er blevet mange.«

Læs også
Top job