Politik

EU bremser dansk tiltag mod rygning

Sundhedsministeren vil udskyde forbud mod smag i vandpibetobak på ubestemt tid, efter at EU-Kommissionen har protesteret.

Smag i vandpibetobak kan lokke børn og unge til at prøve, og det kan senere føre til tobaksrygning. Derfor ville danske partier forbyde smagstilsætning. Men EU-Kommissionen er imod. Arkivfoto. Et EU-direktiv tillader kun forbud mod smag i cigaretter og rulletobak – ikke i andre rygeprodukter. Arkivfoto: Finn Frandsen

Rettelse

Af den oprindelige udgave af denne artikel fremgik, at EU Kommissionen mener, at det planlagte danske forbud mod e-cigaretter med smag er i strid med Tobaksdirektivet, hvorfor sundhedsministeren har besluttet at udskyde det på ubestemt tid. Dette er ikke korrekt.

Sundhedsministeriet har efterfølgende oplyst, at det vurderer, at e-cigaretter ikke er omfattet af Kommissionens udtalelse. Ministeriet arbejder derfor videre på at forbyde e-cigaretter med smag per 1. april 2021.

Ministeriet vurderer samtidig, at Kommissionens udtalelse omfatter det planlagte forbud mod vandpibetobak og tyggetobak med smag, som derfor udskydes på ubestemt tid.

Jyllands-Posten beklager fejlen.

Et centralt element i Danmarks handleplan mod unges rygning bliver bremset af EU-Kommissionen.

Sidste år aftalte et flertal i Folketinget at forbyde tilsætning af smag som slik og vanilje til vandpibetobak, tyggetobak og e-cigaretter, fordi smagene får unge til at prøve produkterne, hvilket ifølge Sundhedsstyrelsen øger risikoen for, at de begynder at ryge.

Men EU-Kommissionen har afgivet en ”udførlig udtalelse” mod dele af den danske pakke, fordi den »strider imod« tobaksdirektivet. I første omgang betød det en udsættelse af det danske lovforslag til den 19. oktober, men i sidste uge orienterede sundhedsminister Magnus Heunicke partierne om, at smagsforbuddet for vandpibetobak og tyggetobak nu udskydes på ubestemt tid, indtil et EU-retligt grundlag måtte komme på plads.

EU-bremsen kommer, fordi direktivet kun tillader forbud mod smag i cigaretter og rulletobak – ikke i andre rygeprodukter.

»Direktivet sikrer en fair balance mellem beskyttelse af forbrugerne og fri bevægelse for varerne,« siger en talsmand for kommissionen.

»EU har været drivende for en stor del af indsatsen mod rygning, men det er selvfølgelig ærgerligt, at juraen bremser en af vores muligheder. Vi håber, at sundhedshensyn i fremtiden kan komme til at veje tungere i EU’s lovgivning,« siger Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

BRANCHENYT
Læs også