Serier

Nye beregninger fra SSI: Vi kan genåbne landet yderligere

Smitten er lav og stabil i Danmark. På den baggrund er der mulighed for yderligere lempelser, vurderer SSI.

Corona rammer verden
På trods af den "gunstige udvikling" i smittetallene bør genåbningen ske "forsigtigt og trinvis", noterer SSI. Arkivfoto: Marie Ravn

Forud for partiledernes møde torsdag eftermiddag om lempelse af coronarestriktioner, siger Statens Serum Institut (SSI) i et sæt nye beregninger for konsekvenserne af lempelser god for at genåbne mere, end politikerne har aftalt i planen for en gradvis genåbning af landet.

Det fremgår af beregninger, der er rundsendt til partilederne, og som Jyllands-Posten er i besiddelse af.

»Det vurderes på den baggrund, at der for nuværende, er rum for lempelse af restriktioner indenfor de områder, der allerede var planlagt (indkøbscentre, kultur, forsamlingsforbud, indendørs idræt for børn), men herudover der også mulighed for yderligere lempelser,« hedder det i konklusionen fra SSI til partilederne.

I beregningerne gør Statens Serum Institut det klart, at der ikke er regnet på konsekvenserne af beslutningen om at fortsætte udrulningen af vaccineprogrammet uden Astrazenecas vaccine.

»Det vil være forventeligt, at forsinkelser af vaccinationsprogrammet ved stigende smittetal kan betyde et langsommere fald i antal nyindlæggelser, og en forlængelse af epidemikurven generelt,« lyder det i beregninger.

Statens Serum Institut har ifølge den sundhedsfaglige vurdering dateret den 14. april regnet på fire mulige scenarier for yderligere genåbning den 21. april.

SSI vurderer, at scenarie 1 og 2 vurderes »at være forenelige med bevaret epidemikontrol«, mens scenarie 3 og 4 vurderes »i mindre grad« at kunne rummes.

»Dette skyldes, at en større national genåbning af uddannelsesområdet og af indendørs servering vil omfatte landsdele, der aktuelt har en markant højere forekomst af smitte. En sådan åbning forventes at kunne bidrage til smittestigninger og mere omfattende automatiske nedlukninger på kommuneniveau med risiko for ”stop and go”,« lyder det i den samfundsfaglige vurdering.

Alle fire scenarier indregner en lempelse af forsamlingsforbuddet, så danskerne kan mødes 10 personer inde og 20 personer ude.

I scenarie 1 er der regnet på en genåbning af:

  • Indkøbscentre mv. med areal > 15.000 kvm.
  • Udendørsserveringssteder
  • Museer, kunsthaller samt biblioteker mv.
  • Indendørs idræt for børn og unge under 18 år, men kun for ikke kontaktsport (maks. 25 personer)
  • Landsdelsgenåbning på Videregående uddannelser (øvrige studerende 30 pct., mulighed for at anvende udendørsarealer), afgangsklasser i grundskole og ungdoms- og voksenuddannelse (80 pct.), erhvervsuddannelser (100 pct.)

Scenarie 1 vil resultere i en »lav-middel« smittespredning, vurderer SSI.

I scenarie 2 er der derudover regnet på en genåbning af al indendørs idræt for børn og unge under 18 år, men stadig for maksimalt 25 personer og en national genåbning for 5.-8. klasse (50 pct. fremmøde og mulighed for 50 pct. fremmøde udendørs.)
Scenarie 2 vil ifølge resultere i »middel« smittespredning. Det skyldes ifølge notatet mindre, at al indendørs idræt tillades, men genåbningen for eleverne i 5. til 8. klasse vil betyde »øget risiko for smitte«.

I scenarie 3 er der regnet på en national genåbning for hele skole- og uddannelsesområdet – dog fortsat på de fremmødeniveauer, som er skitseret i scenarie 1 og 2.

SSI vurderer, at scenarie 3 vil resultere i »middel-høj« smitte. SSI skriver, at lempelserne kan medføre yderligere smitte, der særligt manifesterer sig »i landsdele med høj forekomst som for eksempel i Hovedstadsregionen«. Derfor forudsiger SSI også, at der med scenarie 4 er risiko for »større kommunale nedlukninger fx på skoleområdet«.

I scenarie 4 er genåbningen på skoleområdet det samme som i scenarie 2, og der er altså blot regnet på en landsdelsgenåbning af videregående uddannelser, afgangsklasser og erhvervsuddannelser og en national genåbning for 5.-8. klasser og stadig med begrænset fremmøde. Til gengæld har SSI regnet på konsekvensen ved også at genåbne indendørsservering på restauranter, caféer og barer. Scenarie 4 vil resultere i »høj« smitte, særligt i områder, hvor der er større forekomst af smitte, skriver SSI.

SSI advarer også her om en risiko for flere lokale nedlukninger og skriver i den sundhedsfaglige vurdering, at »en national genåbning af indendørs servering vurderes at medføre generel øget aktivitet i samfundet, og særligt forventes åbning af fx barer, cafeer og værtshuse at kunne interagere med samtidige åbninger inden for uddannelsesområdet og kulturområdet.«

BRANCHENYT
Læs også