Politik

Instrukskommissionen: Ulovlig instruks kan få konsekvenser for fem embedsmænd

Instrukskommissionen retter nu søgelyset mod en række embedsmænd i sagen om den ulovlige ordre om at adskille unge asylpar.

Afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Line Skytte Mørk Hansen. Arkivfoto: Jens Dresling

En række embedsfolk levede ikke op til deres ansvar om at sige fra, da daværende Venstre-udlændingeminister Inger Støjberg i 2016 krævede alle par, hvor den ene part var mindreårig, adskilt på danske asylcentre.

Det konkluderer Instrukskommissionen, som udtaler kritik af flere embedsmænd i sagen.

Kommissionen har fundet, at der for fem medarbejderes vedkommende er grundlag for, at det offentlige forsøger at gøre et disciplinært ansvar gældende.

Det drejer sig om to chefer og en chefkonsulent i Udlændingeministeriet og to chefer fra Udlændingestyrelsen.

Særligt Line Skytte Mørk Hansen, som var afdelingschef for Udlændingeministeriets koncernstyring, får kritik.

Tilbage i februar 2016 udsendte Inger Støjberg en »klart ulovlig« instruks i form af en undtagelsesfri pressemeddelelse, som beordrede alle asylpar, hvor den ene part var under 18 år, adskilt på danske asylcentre.

Pressemeddelelsen, som kom til at fungere som en instruks til embedsfolkene i Udlændingestyrelsen, indeholdt ingen ord om individuelle vurderinger af de enkelte asylpar, som love og konventioner ellers kræver.

Da pressemeddelelsen var udsendt, kontaktede Line Skytte Mørk Hansen Udlændingestyrelsen, som skulle sætte adskillelserne i værk.

Kommissionen lægger til grund, at hun handlede i strid med de pligter, der gælder for embedsværket, ved at hun »aktivt« instruerede Udlændingestyrelsen i at iværksætte »en administration på baggrund af en undtagelsesfri ordning, som hun må have indset var ulovlig.«

Dermed var hun med til at igangsætte en ulovlig administration, der indebar »intensive indgreb i en sårbar persongruppes grundlæggende rettigheder.« Indgreb, som kunne medføre »alvorlige skadevirkninger for de berørte personer,« fremhæver kommissionen.

I stedet burde Line Skytte Mørk Hansen have advaret sin overordnede, have sagt klart fra og søgt at forhindre, at den klart ulovlige beslutning blev efterlevet, vurderer kommissionen.

»Kommissionen har endvidere fundet, at Line Skytte Mørk Hansens tilsidesættelse af sine tjenstlige pligter er af en betydelig grovhed, og at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar,« hedder det.

Line Skytte Mørk Hansen har selv pure afvist, at hun bad Udlændingestyrelsen iværksætte en ulovlig administration.

Instrukskommissionen kommer også med kritik af to andre centrale ansatte i ministeriet – nemlig den tidligere afdelingschef og topjurist, Lykke Sørensen, og daværende kontorchef Jesper Gori.

Lykke Sørensen, som i dag er ansat i Rigspolitiet, havde ellers advaret Inger Støjberg om, at en ordning uden mulighed for undtagelser ville være ulovlig.

Men ifølge kommissionen forsømte hun sine pligter som embedsmand ved at forholde sig passivt i perioden fra den 10. februar 2016 til primo marts 2016, hvor størstedelen af parrene blev adskilt, og ved heller ikke i den efterfølgende periode at have gjort »fornødne tiltag« for at bringe den ulovlige tilstand til ophør, vurderer kommissionen.

Det samme gælder for Jesper Gori.

Chefer i Udlændingestyrelsen

Også to embedsfolk i Udlændingestyrelsen kritiseres i rapporten.

Det drejer sig om dav. vicedirektør Lene Vejrum og kontorchef Ditte Kruse Dankert, som ifølge Instrukskommissionen bidrog til, at Folketinget fik urigtige eller vildledende oplysninger om, hvordan adskillelserne blev administreret.

Ifølge kommissionen har begge tilsidesat sandhedspligten i så grov en grad, at der er grundlag for, at det offentlige søger dem draget til ansvar.

For Lene Vejrums vedkommende har kommissionen desuden fundet, at hun undlod at gøre noget for at sikre sig, at de urigtige oplysninger til Folketinget blev rettet i en senere besvarelse til Folketinget.

Anbefaler ikke noget

Det fremgik tidligere fejlagtigt af denne artikel, at Instrukskommissionen anbefalede at drage disse fem embedsfolk til ansvar. Det er dog ikke korrekt.

Kommissionen tager ikke stilling til, om der skal rejses disciplinære sager eller ej. Den forholder sig udelukkende til, om der er grundlag for, at drage de pågældende til ansvar.

Daværende direktør for Udlændingestyrelsen, Tanja Franck, får også kritik i delberetningen fra kommissionen, men ikke af så grov karakter, at der er grundlag for at hun kan drages til ansvar, lyder vurderingen.

Tanja Franck tiltrådte først som direktør for Udlændingestyrelsen 1. april 2016 – altså halvanden måned efter, at Støjbergs pressemeddelelse var udsendt.

Hendes forgænger på posten, Henrik Grunnet, bliver slet ikke ansvarsvurderet af Instrukskommissionen, da han ikke længere arbejder i staten.

Det samme gælder for tidligere departementschef i Udlændingeministeriet Uffe Toudal Pedersen og Inger Støjbergs særlige rådgiver, Mark Thorsen.

Toudal er i dag pensioneret, og Thorsen arbejder i Frederiksberg Kommune.

Afventer rigsrettens dom

I alt blev 23 asylpar, hvor pigen var 15-17 år adskilt fra mænd i alderen 18-32 år. Flere af parrene var flygtet fra krigen i Syrien og havde små børn eller ventede barn sammen.

Første del af Instrukskommissionens beretning førte som bekendt til, at Folketinget har indledt den blot sjette rigsretssag i danmarkshistorien mod Inger Støjberg.

Den tidligere Venstre-minister er tiltalt for brud på ministeransvarlighedsloven.

Rigsretssagen begynder i september, og dommen ventes afsagt inden jul.

Eventuelle disciplinære forløb mod de fem embedsfolk afventer rigsretssagens udfald.

Med offentliggørelsen af dagens delberetning er Instrukskommissionens arbejde afsluttet.

Link: Hele Instrukskommissions delberetning om embedsværkets rolle kan læses her.

Læs også
Top job