Privatøkonomi

Sommerhusejere kaster sig over billige lån

Interessen for at få fuld realkreditbelåning er størst i Syd- og Vestjylland.

Sommerhusejere og købere har i den grad taget de nye låneregler til sig. Arkivfoto: Ernst Van Norde

Sommerhusejerne har i den grad taget nye og lempeligere låneregler til sig. Efter at det er blevet muligt at belåne sommerhuset op til 75 pct. af værdien med billige realkreditlån, er der sket en markant vækst i udlånet.

Det viser nye tal fra Nordea Kredit.

I 2. halvår 2016 belånte en gennemsnitlig køber 56 pct. af sommerhusets værdi med realkreditlån. I 2. halvår 2017 var tallet steget til 68 pct.

»Det viser, at sommerhuskøberne har taget de nye lånemuligheder til sig. Tallene viser dog også, at sommerhuskøberne ikke er gået låneamok. De låner det, de skal bruge for at finansiere sommerhuset, men de optager ikke det størst mulige lån, blot fordi de har muligheden,« siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

I 39 pct. af Nordea Kredits ejerskiftesager fra 2. halvår 2017 valgte køberen at belåne sommerhuset med 75 pct. I 82 pct. af alle tilfælde var lånet større end 60 pct.

Interessen for at belåne sommerhuset med 75 pct. er størst i Sydjylland og Vestjylland. Det kan bl.a. forklares med, at der findes mange store og dermed dyre sommerhuse i de områder, ligesom helårshusene ikke er steget nær så meget i pris som mange andre steder i landet.

Det betyder, at de syd- og vestjyske sommerhuskøbere havde sværere ved at supplere sommerhuskøbet med et tillægslån i helårsboligen. Derfor er en fuld realkreditbelåning af sommerhuset mere attraktiv.

»Hvis man har friværdi i helårsboligen, bør man forsøge at holde belåningsgraden i både helårshus og sommerhus på nogenlunde samme niveau for at minimere den samlede bidragsbetaling,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Det mindste behov for at topbelåne sommerhuset findes i landsdelene Nordsjælland og Østjylland. Det kan forklares med, at sommerhuskøberne ofte kommer fra nærliggende områder, hvor prisen på helårsboliger er steget meget de seneste år. Det giver optimale muligheder for at tage et billigt tillægslån i helårsboligen.

Også allerede eksisterende sommerhusejere har fået øjnene op for de nye regler. Således udstedte Nordea Kredit mere end dobbelt så mange tillægslån i 2. halvår af 2017 sammenlignet med 2. halvår af 2016, ligesom instituttet oplevede en stigning i lån til nybyggeri og ombygning af sommerhuse på 80 pct. i samme tidsperiode.

I 2017 fik sommerhusmarkedet to gaver: Den ene var de lempede låneregler, den anden var, at det nu er muligt for pensionister at få helårsstatus på sommerhuset efter blot et års ejerskab. Tidligere var grænsen otte år.

Der kan komme endnu flere gaver i 2018. Regeringen overvejer at hæve bundfradraget for udlejning fra de 21.400 kr., vi kender i dag, til 36.000 kr.

»Det vil gøre det mere attraktivt at udleje sommerhuset, og potentielle købere kan derved få en hjælpende hånd til at betale terminen,« mener Lise Nytoft Bergmann.

Læs også