Privatøkonomi

Vi køber sommerhuse igen, men til lave priser

Sommerhusmarkedet er stadig ikke kommet sig helt efter finanskrisen.

Der er for alvor kommet gang i sommerhussalget. På et år er antallet af handler steget med 25 pct. Foto: Colourbox

Efter 10 magre år er der nu for alvor kommet gang i sommerhusmarkedet igen. Der blev handlet flittigt i 2017, og dermed blev det store lager af usolgte sommerhuse markant mindre.

Det seneste år er antallet af handler steget med næsten 25 pct., og det har skubbet udbuddet af sommerhuse til salg ned på det laveste niveau i fem år.

Men der er langt fra tale om nogen prisfest. Priserne steg kun 3 pct. i 2017 og ligger stadig væsentligt under de priser, som sommerhusejerne kunne få før finanskrisen.

»Sommerhuspriserne har ligget fladt siden 2012 og er derfor fortsat langt fra niveauet for 10 år siden, før den økonomiske krise slog bunden ud af sommerhusmarkedet. En hovedforklaring på den begrænsede prisfremgang er, at der i dag er tæt på 50 pct. flere sommerhuse til salg, end tilfældet var i 2007,« siger boligøkonom i Nykredit Mira Lie Nielsen.

Sommerhusmarkedet nyder godt af lempeligere låneregler, men også højkonjunkturen i dansk økonomi.

»Markedet for helårsboliger har i flere år oplevet pæn fremgang, renteniveauet er fortsat lavt og sommerhuspriserne også relativt lave. Det har givet flere danskerne mulighed for og lyst til at købe sommerhus end for få år siden,« siger Mira Lie Nielsen.

Det giver ofte mere mentalt overskud til at tænke på ferie og drømme, når den økonomiske tryghed er på plads, mener hun.

»Mange forbinder sikkert sommerhusferien med dejlige minder fra egen barndom og tanken om små børnefødder i det hvide sand ved Vesterhavet, cykelturen til iskiosken og sommeraftenerne på terrassen med udsigt til klitterne. Det er sikkert også med til at øge sommerhussalget i disse år.«

Samtidig har politiske initiativer gjort det mere attraktivt at købe og eje et sommerhus. Fra maj 2017 blev det muligt at finansiere 75 pct. af sommerhuset med et realkreditlån mod tidligere 60 pct.

Endnu en ændring, som kan have øget efterspørgslen efter sommerhuse, er, at pensionister fra juni 2017 har kunnet benytte deres sommerhus som helårsbolig efter blot et års ejerskab. Tidligere var grænsen otte år.

I Nykredit forventer man, at fremgangen på sommerhusmarkedet fortsætter. 

»Grundet det stadig høje udbud af sommerhuse forventer vi dog forholdsvis beskedne prisstigninger. Vi forventer således, at sommerhuspriserne vil stige med 1,5 pct. på landsplan i 2018 og i 2019,« siger Mira Lie Nielsen.

Der er stor forskel på, hvor det går godt. Sommerhuse købes typisk i områder, hvor helårsboligmarkedet er sundt og har haft en årrække med fremgang. Det kommer sommerhusmarkedet omkring København og Aarhus til gode.

Læs også
Top job