Privatøkonomi

Energinet er klar til en dyrere elaftale for 85.000 solcelleejere

Statsejede Energinet oplyser, at man efter sommerferien vil anmelde nye afregningsregler til Energistyrelsen. For 85.000 solcelleejere er det startskuddet til en større elregning.

Står det til Energinet, vil de første ekstraregninger lande i postkassen i 2019 hos mange af de 85.000 solcelleejere, der planlægges tvangsflyttet over på en dyrere elaftale. Foto: Living. Foto: PR

85.000 solcelleejere risikerer en årlig ekstraregning allerede i 2019.

»Vi forventer at anmelde de opdaterede retningslinjer til Energistyrelsen i løbet af august,« fastslår statsejede Energinet overfor Finans.

Retningslinjerne, som Energinet vil ændre, sikrer i dag knap 85.000 solcelleejere med et anlæg opført i perioden 2010 til 2012 en årsbaseret nettoafregning af den producerede solstrøm.

Sagen kort
  • Energinet vil tvangsflytte knap 85.000 ejere af små solcelleanlæg og små husstandsvindmøller fra deres nuværende årsbaserede nettoafregning over på en timebaseret nettoafregning.
  • Ændringen betyder, at solcelleejere mister den økonomiske fordel ved at kunne ”gemme” sommersolens energiproduktion til elforbruget i de mørke vintertimer.
  • Energinet anslår, at den årlige ekstraregning typisk vil ligge på 200-500 kr. pr. anlæg. Et skøn, som mange solcelleejere finder alt for lavt.
  • Ændringen får kun betydning for den rå elpris. Opgørelsen af betalingen af PSO- og elafgifter samt nettarifbetaling til Energinet vil fortsat blive opgjort på årsbasis.
  • I 2012 lovede et politisk flertal de 85.000 solcelleejere, at der ikke ville blive pillet ved deres afregningsvilkår for strøm, afgifter, tariffer og moms i 20 år.

Populært sagt betyder ordningen, at sommerens solstrøm kan få elmåleren til at snurre baglæns i vintermånederne. Dermed sparer ejerne penge til både strøm, PSO- og elafgifter.

Men den årlige udligning af strømforbruget står i vejen for en politisk beslutning om at indføre timeafregning for landets 3,3 mio. elkunder inden udgangen af 2020.

Derfor var Energinet allerede sidste år klar til at tvinge de 85.000 solcelleejere over på en såkaldt flexafregning. Et skridt der ifølge Energinet indebærer en årlig ekstraregning til solcelleejerne og knap 700 ejere af små husstandsvindmøller på 17-42 mio. kr.

Danmarks Vindmølleforening skønner den årlige ekstraregning til »godt 40 mio. kr.«

Indgrebet blev ved klima- og energiminister Lars Christian Lilleholts (V) mellemkomst udskudt, så man kunne undersøgelse alternative løsninger uden ekstraregninger til solcelle- og vindmølleejerne. Men nu har Energistyrelsen afgjort, at flexafregning er eneste løsning.

Afgørelsen kritiseres af både Danmarks Vindmølleforening, Danske Energiforbrugere og solcelleejere, fordi et politisk flertal i november 2012 lovede de 85.000 solcelleejere »støtte efter gældende regler« frem til 2032.

I 2012 kæmpede Lars Christian Lilleholt som Venstres klima- og energiordfører på solcelleejernes side. I dag er meldingen, at han som minister ikke kan gøre mere i sagen.

De nye retningslinjer er derfor første skridt mod at tvinge de knap 85.000 solcelleejere over på dyrere afregningsvilkår.

Foreningen Danske Energiforbrugere ser ændringen som et regulært løftebrud fra politisk hold. Derfor har foreningen stævnet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Læs også
Top job