Privatøkonomi

Skattefinte ved forældrekøb af sommerhus bliver overset

Der er mange fordele ved at foretage et omvendt forældrekøb, når man køber sommerhus.

Det vil for mange give mening at bruge sommerhuset som forældrekøb, mener Christian Bækmark, der er indehaver af PrivatRevision.

Det er oplagt at bruge et sommerhus som forældrekøb eller omvendt forældrekøb, hvor det er børnene, der køber bolig til forældrene. Det mener Christian Bækmark, der er indehaver af PrivatRevision, der har specialiseret sig i bl.a. forældrekøb.

»Det vil være lettere for børnene at få en fremtidig værdistigning gjort skattefri. Dette skyldes, at et sommerhus blot skal være benyttet til fritidsformål af ejeren i dennes ejertid, for at kunne sælges skattefrit,« mener Christian Bækmark.

Opfyldelse af kravet om selv at have boet i boligen inden et salg er en forudsætning for, at det kan ske skattefrit. Det er noget lettere at opfylde i et sommerhus end ved salg af en helårsbolig. Her er det er et krav, at ejeren har brugt ejendommen som sin reelle bolig i sin ejertid for at kunne sælge skattefrit.

Finten er, at man kan belåne op i sin friværdi og få 75 pct. realkreditlån i sommerhuset.

Christian Bækmark, indehaver af PrivatRevision

Ved langt de fleste forældrekøb benyttes virksomhedsordningen. Det betyder, at udlejningen kører som en regulær virksomhed. Fordelen ved det er, at alle udgifter kan trækkes fra, også renteudgifter helt op i topskatten, hvis virksomheden giver underskud.

Ulempen ved forældrekøb er, at forældre, der køber til deres børn, eller børn, der køber til deres forældre, bliver beskattet af en eventuel gevinst ved salg. Det vil man typisk kunne undgå ved selv at flytte ind på et tidspunkt i en periode. Men er det en helårsbolig, kræves det, at man reelt bor der og har rykket alle teltpæle op.

Det er langt mere overskueligt, når det drejer sig om et sommerhus. For her er formålet jo kun delvis beboelse.

Sommerhusmarkedet har ikke oplevet så store stigninger som f.eks. ejerlejlighedsmarkedet i de større byer. Samtidig melder både ejendomsmæglere og udlejningsbureauer om øget efterspørgsel på sommerhuse.

Dertil kommer, at det er blevet billigere et belåne sommerhuset. Siden 2017 har man kunnet få 75 pct. realkreditbelåning af sommerhuset mod tidligere 60 pct. Det betyder ifølge Christian Bækmark, at køberen af sommerhuset ikke behøver have penge op af lommen.

»Finten er, at man kan belåne op i sin friværdi og få 75 pct. realkreditlån i sommerhuset. Dermed skal man slet ikke have penge op af lommen. Herefter kan man ofte udleje over 20 år og helt eller næsten få betalt sommerhuset af – af lejeindtægterne. Samtidig har man et sted, hvor familien kan få en gratis ferie et par uger om året,« siger Christian Bækmark.

Man kan sagtens eje flere sommerhuse og oppebære skattefriheden, understreger han. Blot skal sommerhusene ikke ligge i samme område. Det skal ikke ligge meget tæt på ens almindelige bopæl. Og så er en ejertid på mere end 23 år efter praksis en fordel, når man har flere sommerhuse, man ønsker at blive omfattet af skattefritagelse.

»Når der er gået en årrække, kan man sælge med skattefri gevinst – vel at mærke med en beskeden risiko og uden at man har gjort andet end at realkreditbelåne,« siger Christian Bækmark.

BRANCHENYT
Læs også