Privatøkonomi

Danskernes skjulte skat bliver 11-doblet

Statens indtægter fra den såkaldte PAL-skat bliver nu opjusteret voldsomt. Mange danskere opdager ikke, at de betaler skatten.

PAL-skatten er på 15,3 pct. af pensionsafkastet. Hvis man har haft et afkast på 100.000 kr. i form af udbytte og/eller kursstigninger i løbet af et år, betaler man altså 15.300 kr. Foto: Ralf Hirschberger/picture-alliance/dpa/AP Images

Den er ofte blevet kaldt danskernes skjulte skat og har i visse år været mere indbringende for staten end registreringsafgiften og ejendomsskatterne.

Og også i år kommer den til at sende milliarder i statskassen. Faktisk langt flere end ventet.

I sin nye økonomiske redegørelse har Finansministeriet 11-doblet skønnet for, hvor mange penge pensionsafkastskatten, også kendt som PAL-skatten, vil indbringe.

Ved årsskiftet regnede man med 4 mia. kr. Nu er det hævet til 47,8 mia. kr.

»Det kommer ikke bag på nogen, at indtægterne fra PAL-skatten skulle opjusteres (det krævede bare et blik på renteprognosen fra sidst), men det er alligevel vildt, at man nu forventer et 43 mia. større provenue i år,« skriver Louise Aggerstrøm, privatøkonom i Danske Bank, på Twitter.

Årsagen til den store opjustering er de ekstremt lave renter, og at aktiekurserne er højere end ventet.

»Den generelle nedjustering af de forventede renter betyder, at afkast på obligationer og derivater skønnes højere, hvilket trækker bruttoafkastet og dermed skønnet for PAL-skatten i positiv retning. Hertil kommer, at afkastene på aktiemarkederne generelt har været højere gennem første halvår 2019 end forudsat ved decembervurderingen, hvilket ligeledes trækker i retning af højere indtægter fra pensionsafkastskatten,« står der i regeringens økonomiske redegørelse.

Her fremhæves det også, at de skønnede indtægter fra PAL-skatten er behæftet med usikkerhed og derfor kan »ændre sig meget i løbet af forholdsvis kort tid.«

PAL-skatten er en skat på danskernes pensionsafkast. I både 2016 og 2017 sikrede den staten et provenu på over 30 mia. kr. I år forventer man altså 47,8 mia. kr. fra PAL-skatten og næste år 20 mia. kr.

PAL-skatten er på 15,3 pct. af pensionsafkastet. Hvis man har haft et afkast på 100.000 kr. i form af udbytte og/eller kursstigninger i løbet af et år, betaler man altså 15.300 kr.

Hvis afkastet har været negativt et år, nedsættes positiv PAL-skat i efterfølgende år.

I perioden 2004-2017 havde staten en samlet indtægt på 374,6 mia. kr. fra pensionsskatten. De færreste danskere bemærker, at de betaler skatten, for det sker automatisk.

Skatten opkræves hvert år fra den 15. til den 22. januar af det pensionsselskab, man har sin pension i.

Danskerne har en samlet pensionsformue på omkring 4.000 mia. kr.

BRANCHENYT
Læs også